Social Icons

1

ارراوا کوليه نوسنتارا

SABDA RASULULLAH S.A.W Hadis riwayat Abdullah bin Masud ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Tidak ada hasad (iri) yang dibenarkan kecuali terhadap dua orang, yaitu terhadap orang yang Allah berikan harta, ia menghabiskannya dalam kebaikan dan terhadap orang yang Allah berikan ilmu, ia memutuskan dengan ilmu itu dan mengajarkannya kepada orang lain". (Shahih Muslim No.1352)
HAK CIPTA TIDAK TERPELIHARA. SILA DOWNLOAD DAN SEBARKAN SELUAS - LUASNYA UNTUK DAKWAH.
Nabi SAW bersabda:
: إِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِه
"Sesungguhnya orang yang menunjukkan kepada kebaikan (mendapat pahala) sama seperti orang yang melakukannya".

Rabu, 27 April 2016

AQIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH


USTAZ AMRAN SHARIFF

01. Ustaz Amran Shariff - Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah 01 [26.04.16]
Tajuk - Islam Agama Fitrah 01
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qQjdNUjM2b014MTQ/view?usp=sharing
01. Ustaz Amran Shariff - Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah 02 [08.05.16]
Tajuk - Islam Agama Fitrah 02
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qdW03NVNjajVQRDA/view?usp=sharing
01. Ustaz Amran Shariff - Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah 03 [24.05.16]
Tajuk - Islam Agama Fitrah 03
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qS2RBeEYxTlhGX2s/view?usp=sharing
01. Ustaz Amran Shariff - Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah 04 [12.06.16]
Tajuk - Pengenalan Aqidah 01
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qVDlfemE5dzZEWTQ/view?usp=sharing
01. Ustaz Amran Shariff - Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah 05 [26.07.16]
Tajuk - Pengenalan Aqidah 02
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qMkpZajQ2TUVXRGM/view?usp=sharing
01. Ustaz Amran Shariff - Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah 06 [23.08.16]
Tajuk - Pengenalan Aqidah 03
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qNXpCRTRrRFNvd0E/view?usp=sharing
01. Ustaz Amran Shariff - Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah 07 [25.10.16]
Tajuk - Kepentingan Aqidah Dalam Islam 01
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qbXhLMDFaQTNsek0/view?usp=sharing
01. Ustaz Amran Shariff - Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah 08 [13.11.16]
Tajuk - Kepentingan Aqidah Dalam Islam 02
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qZHhCVXpzelhoUVU/view?usp=sharing
01. Ustaz Amran Shariff - Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah 09 [22.11.16]
Tajuk - Kepentingan Aqidah Dalam Islam 03
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qS0JEUDZaXzEyYVE/view?usp=sharing
01. Ustaz Amran Shariff - Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah 10 [11.12.16]
Tajuk - Kepentingan Aqidah Dalam Islam 04
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qbUdmRXNaOEJCSFk/view?usp=sharing

01. Ustaz Amran Shariff - Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah 11 [27.12.16]
Tajuk - Kepentingan Aqidah Dalam Islam 05
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qblBhSGVJc2tBNE0/view?usp=sharing
01. Ustaz Amran Shariff - Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah 12 [08.01.17]
Tajuk - Kepentingan Aqidah Dalam Islam 06
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qMnhCV2JySWk3WXc/view?usp=sharing
01. Ustaz Amran Shariff - Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah 13 [24.01.17]
Tajuk - Kepentingan Aqidah Dalam Islam 07
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qVFlXRlJzaXgwNDQ/view?usp=sharing
01. Ustaz Amran Shariff - Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah 14 [12.02.17]
Tajuk - Kepentingan Aqidah Dalam Islam 08
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qZXJZbzQ4b0xEcUU/view?usp=sharing

TERIMA KASIH SEMUA

TERIMA KASIH SEMUA

HANCUR ZIONIS YAHUDI

HANCUR ZIONIS YAHUDI