Tuesday, January 31, 2017

2x5 = BEDILAN


2X5 BEDILAN

01. Ustaz Nurul Khalil Rosli - Rahsia Alam Kematian 03 [29.01.17]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qQTNNRkMtelBtUE0/view?usp=sharing
01. Ustaz Sharil Long - 300 Hadis Bimbingan 29 [30.01.17]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qalJST1J3a0liZlk/view?usp=sharing

5 DETIK OBAT HATI


5 DETIK OBAT HATI

01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Bidayatul Hidayah 36 [23.01.17]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qT1otVlp2ZXNMd3M/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Haqaiq Tasawuf 61 [25.01.17]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qRW9FWFltR29ac2s/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Tafsir Nurul Ehsan 20 [26.01.17]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qUUdTX3B0SUlOanc/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Mustika Hadis 04 [27.01.17]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qZW8xTnNlYzdxdzg/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - 40 Hadis Akhlak Mulia 01 [28.01.17]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qWS16Y3B4R19HMHM/view?usp=sharing

Saturday, January 28, 2017

HOT SPICY OBAT HATI


USTAZ AHMAD RIZAM GHAZALI

01. Ustaz Ahmad Rizam Ghazali - Asma Husna 44 [28.01.17]
Tajuk - Yang Maha Berkuasa
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qWE5sZ2FDaXNzNmc/view?usp=sharing

HALAL HARAM


USTAZ ZAKI MADZAR

01. Ustaz Zaki Madzar - Halal Haram Dalam Islam 29 [27.01.17]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qVWJfS1ktMlI1N2M/view?usp=sharing

Wednesday, January 25, 2017

RIYADHUS SHALIHIN - PERIHAL NAFKAH


USTAZ NURUL KHALIL ROSLI

01. Ustaz Nurul Khalil Rosli - Riyadhus Shalihin 73 [23.01.17]
Tajuk - Memberikan Nafakah Kepada Keluarga
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qNWphMHIxeUk0OTA/view?usp=sharing
Memberikan Nafkah Kepada Para Keluarga
Allah Ta'ala berfirman:
"Dan menjadi kewajipan ayah untuk mencukupkan keperluan rezeki - makan minum - serta pakaian dangan secara baik -sepantasnya - kepada ibu yang menyusukan anaknya." (al-Baqarah: 233)
Allah Ta'ala berfirman lagi:
"Hendaklah orang yang mampu itu memberikan nafkahnya sesuai dengan kemampuannya dan barangsiapa yang terbatas rezekinya, maka bendaklah memberikan nafkabnya sesuai dengan pemberian Allah kepadanya. Allah tidak memaksakan kepada seseorang melainkan sesuai dengan kurnia yang diberikan olehNya kepada orang itu." (at-Thalaq: 7)
Juga Allah Ta'ala berfirman:
"Dan segala sesuatu apa pun yang engkau semua nafkahkan, maka Allah tentu menggantinya." (Saba': 39)
290. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Sebuah dinar yang engkau belanjakan untuk perjuangan fisabilillah, sebuah dinar yang engkau belanjakan untuk seseorang hamba sahaya - lalu dapat segera merdeka, sebuah dinar yang engkau sedekahkan kepada seseorang miskin dan sebuah dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, maka yang terbesar pahalanya ialah yang engkau nafkahkan kepada keluargamu itu." (Riwayat Muslim)
291. Dari Abu Abdillah (ada yang mengatakan namanya itu ialah Abu Abdirrahman) iaitu Tsauban bin Bujdud, yakni hamba sahaya Rasulullah s.a.w., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Seutama-utama dinar yang dinafkahkan oleh seseorang lelaki ialah dinar yang dinafkahkan kepada keluarganya, dan juga dinar yang dinafkahkan kepada kenderaannya untuk berjuang fi-sabilillah dan pula yang dinafkahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk berjuang fisabilillah juga." (Riwayat Muslim)
292. Dari Ummu Salamah radhiallahu 'anha, katanya: "Saya bertanya: "Ya Rasulullah, adakah saya dapat memperolehi pahala jikalau saya menafkahi anak-anak Abu Salamah dan saya tidak membiarkan mereka berpisah begini begitu - yakni bercerai berai ke sana ke mari untuk mencari nafkahnya sendiri-sendiri, sebab hanyasanya mereka itu anak-anak saya juga - kerana Abu Salamah adalah suaminya Ummu Salamah." Beliau s.a.w. menjawab: "Ya, engkau memperolehi pahala dari apa yang engkau nafkahkan kepada anak-anak itu." (Muttafaq 'alaih)
293. Dari Sa'ad bin Abu Waqqash r.a. dalam Hadisnya yang panjang yang sudah kami huraikan sebelum ini dalam permulaan kitab, iaitu dalam bab niat, bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda kepadanya - Sa'ad - iaitu:
"Sesungguhnya engkau tiada menafkahkan sesuatu nafkahpun yang dengannya itu engkau mencari keredhaan Allah, melainkan engkau pasti diberi pahala kerana pemberian nafkahmu tadi, sampai pun sesuatu yang engkau jadikan untuk makanan mulut isterimu." (Muttafaq 'alaih)
294. Dari Mas'ud al-Badri r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya: "Jikalau seseorang lelaki memberikan nafkah kepada keluarganya dengan niat mengharapkan keredhaan Allah, maka apa yang dinafkahkan itu adalah sebagai sedekah baginya - yakni mendapat kan pahala seperti orang yang bersedekah." (Muttafaq 'alaih)
295. Dari Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash radhiallahu 'anhuma, katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Cukuplah seseorang menanggung dosa, jikalau ia menyia-nyiakan orang yang wajib ditanggung makannya."
Hadis shahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan lain-lain. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam shahihnya dengan pengertian sebagaimana di atas itu, iaitu sabda Rasulullah s.a.w.: "Cukuplah seseorang itu menanggung dosa, jikalau ia menahan - tidak memberikan makan - kepada orang yang menjadi miliknya - tanggungannya."
296. Dari Abu Hurairah r.a. bahawasanya Nabi s.a.w. bersabda: "Tiada suatu hari pun yang semua hamba Allah berpagi-pagi pada hari itu, melainkan ada dua malaikat yang turun - ke bumi, yang satu berkata: "Ya Allah, berikanlah kepada orang yang memberikan nafkah akan gantinya," sedang yang lainnya berkata: "Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menahan - hartanya dan enggan menafkahkan akan kerosakan - menjadi habis sama sekali." (Muttafaq 'alaih)
297. Dari Abu Hurairah r.a. pula bahawasanya Nabi s.a.w. bersabda:
"Tangan bahagian atas itu lebih baik dari tangan bagian bawah - yakni yang memberi lebih baik daripada yang diberi. Dan mulailah dahulu dengan orang yang menjadi keluargamu. Sebaik-baik sedekah ialah yang diberikan di luar keperluan - yakni bahwa dirinya sendiri sudah cukup untuk kepentingannya dan kepentingan keluarganya. Barangsiapa yang menahan diri - tidak sampai meminta sekalipun miskin, maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya dan barangsiapa yang merasa kaya - merasa cukup dengan apa yang ada disisinya, maka Allah akan membuatnya kaya - cukup dari segala keperluannya." (Riwayat Bukhari)

Tuesday, January 24, 2017

DARI SEBERANG


USTAZ AMRAN SHARIFF

01. Ustaz Amran Shariff - Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah 13 [24.01.17]
Tajuk - Kepentingan Aqidah Dalam Islam 07
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qVFlXRlJzaXgwNDQ/view?usp=sharing

Monday, January 23, 2017

DARI UTARA KE SELATAN


DARI UTARA KE SELATAN

01. Ustaz Fauze Hussain - Islam Agama Ku [22.01.17]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qVVZpN242LWJmUFk/view?usp=sharing
01. Ustaz Ramli Abu Bakar - Tafsir Jalalain 18 [23.01.17]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qV2R3M2ZURWpjVEk/view?usp=sharing

DARI PANTAI TIMUR


USTAZ AHMAD BUHORI

01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Haqaiq Tasawuf 15 [20.01.17]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qc1kxME1EQ2tRZWM/view?usp=sharing
01. Ustaz Ahmad Buhori - 30 Cetusan Kalbu 03 [23.01.17]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qbkJoT1NVR1ppcG8/view?usp=sharing


Wednesday, January 18, 2017

ASWJ


USTAZ ZAKI MADZAR

01. Ustaz Zaki Madzar - Umum 08 [18.01.17]
Tajuk - Beriman Kepada Kitab
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qUU9CY2FhdXVQSzQ/view?usp=sharing


Tuesday, January 17, 2017

TIGA OBAT HATI


TIGA OBAT HATI


01. Ustaz Ahmad Buhori - Rahsia kematian 06 [14.01.17]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qOWhyUDFoT2owY2M/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Penawar Bagi Hati 30 [16.01.17] mutaqin
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qN1BZOG1YZmxHWXM/view?usp=sharing
01. Ustaz Ahmad Buhori - Itiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah 52 [16.01.17]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qMTZ6QVI5R1E0YVU/view?usp=sharing

FIQH JIHAD


USTAZ NORAZLI MUSA

01. Ustaz Norazli Musa - Fiqh Jihad [15.0.17]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qNTgxSmg2YjNuWk0/view?usp=sharing

Friday, January 13, 2017

UJUB


USTAZ NUR HAFIZI HUSIN

01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Penawar Bagi Hati 49 [13.01.17]
Tajuk - Pada Menyatakan Ujub 02
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qWFI5dEx6bTV2VDg/view?usp=sharing

Thursday, January 12, 2017

3 selari


3 SELARI

01. Ustaz Abdullah Fatani - Faridatul Faraid 51 [08.01.17]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qcGdoSWp6R2JKR0k/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Bidayatul Hidayah 35 [09.01.17]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qcVI0NDF5SkVHcW8/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Haqaiq Tasawuf 60 [11.01.17]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qb0otSnYtMHllVGs/view?usp=sharing

30 CETUSAN KALBU IMAM BUKHARI - UMAT AKHIR ZAMAN


USTAZ AHMAD BUHORI

01. Ustaz Ahmad Buhori - 30 Cetusan Kalbu Umat Akhir Zaman 01 [12.12.16]
Tajuk - Golangan Layak Di Bantu
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qc01YdEoteEI4Z0k/view?usp=sharing
01. Ustaz Ahmad Buhori - 30 Cetusan Kalbu Umat Akhir Zaman 02 [12.01.17]
Tajuk - Keadilan Dan Kebijaksaan Ilahi
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qdnJUcUpQTzNQbzQ/view?usp=sharing
01. Ustaz Ahmad Buhori - 30 Cetusan Kalbu Umat Akhir Zaman 03 [23.01.17]
Tajuk - Akhlak Mulia
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qbkJoT1NVR1ppcG8/view?usp=sharing
01. Ustaz Ahmad Buhori - 30 Cetusan Kalbu Umat Akhir Zaman 04 [13.02.17]
Tajuk - Amalan Meminjam
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qWFNhekNwR055Zlk/view?usp=sharingWednesday, January 11, 2017

MUNYATUL MUSALLI - SYARAT SAH SOLAT


USTAZ SYAHRUL AKBAR

01. Ustaz Syahrul Akbar - Munyatul Musalli 08 [10.01.17]
Tajuk - Syarat Sah Solat
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qcmF3NkRITHFiZ1E/view?usp=sharing

Monday, January 9, 2017

Hijab


SYEIKH NURUDDIN AL-BANJARI

01. Syeikh Nuruddin Al- Banjari - Hijab [09.01.17] Masjid At-Taqwa
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qTktMcURaelBfeUk/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Hukum Makmum Dan Imam 20 [09.01.17]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qeWF0Tm04bjJpSmM/view?usp=sharing

Sunday, January 8, 2017

ROAD TOUR SUBUH GAJAH


ROAD TOUR SUBUH GAJAH
GOMBAK LAND

01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Perjalanan Menuju Allah bt 01 [08.01.17]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qUmo0ejBOV2xkQkU/view?usp=sharing
01. Ustaz Fawwas Md Jan - Ringkasan Tanda-Tanda Kiamat [08.01.17]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qcHA0Ulc3NFZQZE0/view?usp=sharing
01. Ustaz Amran Sharif - Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah 12 [08.01.17]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qMnhCV2JySWk3WXc/view?usp=sharing

HOTSPORT TERKINI UPDATE

CARA NAK PADAM NAMA DI PINTU NURAKA SAQAR

 01. Ustaz Nur Hafizi Husin - 20 Sifat Hati 36 [20.02.24] https://drive.google.com/file/d/1B3DMDmBnB3W5wEMfs0y03zas1-0ge_6a/view?usp=drive_l...

VIRAL BIN VIRUS