Tuesday, December 30, 2014

ULAMA` PEWARIS NABI


USTAZ SHARIL LONG

01. Ustaz Sharil Long - 300 Hadis Bimbingan 09 [30.12.14]
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjN2VEVEtSSTJsTDQ/view?usp=sharing
Monday, December 29, 2014

RAYUAN SUMBANGAN PADA MANGSA BANJIR


USTAZ AHMAD BUHORI

01. Ustaz Ahmad Buhori - Tajuk Pilihan 44 [29.12.14]
Tajuk - Memberi Keutamaan Pada Yang Memerlukan
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjWENreTRIZkRzbzA/view?usp=sharing

Sunday, December 28, 2014

DARI DARUL ATIQ KE YAMAN


USTAZ ALI OMAR AL-HAFIZ

01. Ustaz Ali Omar Al-Hafiz - Batal Wuduk 4 Perkara
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qTVp0YUZEeDRrVTQ/view?usp=sharing

01. Ustaz Ali Omar Al-Hafiz - Ilmu Itu Penyuluh Jalan
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qTXpnNmJpdE04NmM/view?usp=sharing
01. Ustaz Ali Omar Al-Hafiz - Taubat Nasuha
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qUlFaekFPUjdJNnM/view?usp=sharing

PENAWAR BAGI HATI


USTAZ MEJAR JIHADI

01. Ustaz Mejar Jihadi - Penawar Bagi Hati 01
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qdHRuc1hVY1luUzA/view?usp=sharing
01. Ustaz Mejar Jihadi - Penawar Bagi Hati 02
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qekQ1ZmpjdzBoR2M/view?usp=sharing
01. Ustaz Mejar Jihadi - Penawar Bagi Hati 03
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qbzRBOWthanV4dWc/view?usp=sharing
01. Ustaz Mejar Jihadi - Penawar Bagi Hati 04
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qa0phemwzcGFGdmc/view?usp=sharing
01. Ustaz Mejar Jihadi - Penawar Bagi Hati 05
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qN0hxZm42UThZVkU/view?usp=sharing
01. Ustaz Mejar Jihadi - Penawar Bagi Hati 06
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qSVJ5MGdjakpwWTg/view?usp=sharing
01. Ustaz Mejar Jihadi - Penawar Bagi Hati 07
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qbFZmR3AteXAtcDg/view?usp=sharing
01. Ustaz Mejar Jihadi - Penawar Bagi Hati 08
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qMEQwUFpMRERrTlk/view?usp=sharing
01. Ustaz Mejar Jihadi - Penawar Bagi Hati 09
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qT3dhRHVYSTVBcDA/view?usp=sharing
HADITH 40


USTAZ ZAIDE AZIZ

01. Ustaz Zaide Aziz - Hadith 40 Siri 01
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qNHdCSDg5a0xnQ2s/view?usp=sharing
01. Ustaz Zaide Aziz - Hadith 40 Siri 02
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qZWlQbnR2NkRaSWs/view?usp=sharing
01. Ustaz Zaide Aziz - Hadith 40 Siri 03
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qZ0NNM25PeksxUU0/view?usp=sharing
01. Ustaz Zaide Aziz - Hadith 40 Siri 04
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qd1RRV09RSF9VQUE/view?usp=sharing
01. Ustaz Zaide Aziz - Hadith 40 Siri 05
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qbW1TZXhxOFZHNEU/view?usp=sharing
01. Ustaz Zaide Aziz - Hadith 40 Siri 06
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qNDE3eVh4ZWIwUXc/view?usp=sharing
01. Ustaz Zaide Aziz - Hadith 40 Siri 07
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qdzhHZjlHenQ5WWc/view?usp=sharing
01. Ustaz Zaide Aziz - Hadith 40 Siri 08
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qSUFYNmlGbzdQMGM/view?usp=sharing
01. Ustaz Zaide Aziz - Hadith 40 Siri 09
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qcTFtaVl4dWNBZlk/view?usp=sharing

Saturday, December 27, 2014

HADITH 40 - PERIHAL NIAT


USTAZ MUHAMMAD FATHI NAIM AL-YAMANI

01. Ustaz Muhammad Fathi Naim - Hadith 40 Siri 01 [27.12.14]
Tajuk - Perihal Niat 01
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qVjl4d29GTm9jcGM/view?usp=sharingYANG MAHA MEMBERI MUDHARAT


USTAZ AHMAD RIZAM GHAZALI

01. Ustaz Ahmad Rizam Ghazali - Asma Husna 29 [27.12.14]
Tajuk - Yang Maha Memberi Mudharat
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjZTQwOXB2eGUzOVE/view?usp=sharing
Friday, December 26, 2014

HALAL HARAM DALAM ISLAM


USTAZ ZAKI MADZAR

01. Ustaz Zaki Madzar - Halal Haram Dalam Islam 12 [26.12.14]
Tajuk - Rumah Tangga 01 - Sakinah
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjMnB4Z0huLVIwX2s/view?usp=sharing
Thursday, December 25, 2014

BAGAIMANAKAH MENJADI MUSLIM SEJATI ?


USTAZ IMRAN MALIZI

01. Ustaz Imran Malizi - Aqidah Islam 03 [25.12.14]
Tajuk - Pengertian Islam
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qYkRPZkZ5WVR3amc/view?usp=sharing
SAIRUS SALIKIN - PERIHAL MURSYID


USTAZ SIDEK NOOR

01. Ustaz Sidek Noor - Sairus Salikin 54 [24.12.14]
Tajuk - Mencari Guru Mursyid 03
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjejhBN3BVRWJJSDg/view?usp=sharing
AQIDAH ISLAM - SYAFAAT


USTAZ AMRAN SHARIF

01. Ustaz Amran Sharif - Aqidah Islam 46 [23.12.14]
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjRV9hLUNmY0VBUkU/view?usp=sharing
Special Thanx - Ar-Reza

HAQAIQ TASAWUF


USTAZ NUR HAFIZI HUSIN

01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Haqaiq Tasawuf 31 [24.12.14]
Tajuk - Perihal Zikir 11
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjTlJ4dTJfRlRpNkU/view?usp=sharing
Special Thanx - Ar-Reza

Monday, December 22, 2014

ORIGINAL WASATIYYAH


USTAZ NURUL KHALIL ROSLI

01. Ustaz Nurul Khalil Rosli - Riyadhus Shalihin 40 [22.12.14]
Tajuk - Perihal Berserdahana Dalam Ibadat 02
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjbzlKX0pyNjRQUDQ/view?usp=sharing
Sunday, December 21, 2014

FARIDATUL FARAID - KIRAMAN KATIBIN


USTAZ ABDULLAH FATANI

01. Ustaz Abdullah Fatani - Faridatul Faraid 30 [21.12.14]
Tajuk - Malaikat Kiraman Katibin
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjMnY5ajYwM3NhOE0/view?usp=sharing
Wednesday, December 17, 2014

AKHIR ZAMAN


USTAZ SIDEK NOOR

01. Ustaz Sidek Noor - Umum 12 [17.12.14]
Tajuk - Akhir Zaman
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJja25DcjlUWGdseFE/view?usp=sharing
Tuesday, December 16, 2014

ADAB BERSAMA MASYAIKH MUROBBI MURSYID


USTAZ NUR HAFIZI HUSIN

01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Perjalanan Menuju Allah 26 [16.12.14]
Tajuk - Adab Bersama Masyaikh Murobbi Mursyid
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjUG5yUWtQdHM3MWM/view?usp=sharing
HOTSPORT TERKINI UPDATE

CARA NAK PADAM NAMA DI PINTU NURAKA SAQAR

 01. Ustaz Nur Hafizi Husin - 20 Sifat Hati 36 [20.02.24] https://drive.google.com/file/d/1B3DMDmBnB3W5wEMfs0y03zas1-0ge_6a/view?usp=drive_l...

VIRAL BIN VIRUS