Social Icons

1

Pages

ارراوا کوليه نوسنتارا

SABDA RASULULLAH S.A.W Hadis riwayat Abdullah bin Masud ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Tidak ada hasad (iri) yang dibenarkan kecuali terhadap dua orang, yaitu terhadap orang yang Allah berikan harta, ia menghabiskannya dalam kebaikan dan terhadap orang yang Allah berikan ilmu, ia memutuskan dengan ilmu itu dan mengajarkannya kepada orang lain". (Shahih Muslim No.1352)
HAK CIPTA TIDAK TERPELIHARA. SILA DOWNLOAD DAN SEBARKAN SELUAS - LUASNYA UNTUK DAKWAH.
Nabi SAW bersabda:
: إِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِه
"Sesungguhnya orang yang menunjukkan kepada kebaikan (mendapat pahala) sama seperti orang yang melakukannya".

Tuesday, December 30, 2014

ULAMA` PEWARIS NABI


USTAZ SHARIL LONG

01. Ustaz Sharil Long - 300 Hadis Bimbingan 09 [30.12.14]
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjN2VEVEtSSTJsTDQ/view?usp=sharing
Monday, December 29, 2014

RAYUAN SUMBANGAN PADA MANGSA BANJIR


USTAZ AHMAD BUHORI

01. Ustaz Ahmad Buhori - Tajuk Pilihan 44 [29.12.14]
Tajuk - Memberi Keutamaan Pada Yang Memerlukan
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjWENreTRIZkRzbzA/view?usp=sharing

Sunday, December 28, 2014

DARI DARUL ATIQ KE YAMAN


USTAZ ALI OMAR AL-HAFIZ

01. Ustaz Ali Omar Al-Hafiz - Batal Wuduk 4 Perkara
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qTVp0YUZEeDRrVTQ/view?usp=sharing

01. Ustaz Ali Omar Al-Hafiz - Ilmu Itu Penyuluh Jalan
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qTXpnNmJpdE04NmM/view?usp=sharing
01. Ustaz Ali Omar Al-Hafiz - Taubat Nasuha
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qUlFaekFPUjdJNnM/view?usp=sharing

PENAWAR BAGI HATI


USTAZ MEJAR JIHADI

01. Ustaz Mejar Jihadi - Penawar Bagi Hati 01
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qdHRuc1hVY1luUzA/view?usp=sharing
01. Ustaz Mejar Jihadi - Penawar Bagi Hati 02
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qekQ1ZmpjdzBoR2M/view?usp=sharing
01. Ustaz Mejar Jihadi - Penawar Bagi Hati 03
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qbzRBOWthanV4dWc/view?usp=sharing
01. Ustaz Mejar Jihadi - Penawar Bagi Hati 04
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qa0phemwzcGFGdmc/view?usp=sharing
01. Ustaz Mejar Jihadi - Penawar Bagi Hati 05
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qN0hxZm42UThZVkU/view?usp=sharing
01. Ustaz Mejar Jihadi - Penawar Bagi Hati 06
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qSVJ5MGdjakpwWTg/view?usp=sharing
01. Ustaz Mejar Jihadi - Penawar Bagi Hati 07
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qbFZmR3AteXAtcDg/view?usp=sharing
01. Ustaz Mejar Jihadi - Penawar Bagi Hati 08
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qMEQwUFpMRERrTlk/view?usp=sharing
01. Ustaz Mejar Jihadi - Penawar Bagi Hati 09
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qT3dhRHVYSTVBcDA/view?usp=sharing
HADITH 40


USTAZ ZAIDE AZIZ

01. Ustaz Zaide Aziz - Hadith 40 Siri 01
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qNHdCSDg5a0xnQ2s/view?usp=sharing
01. Ustaz Zaide Aziz - Hadith 40 Siri 02
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qZWlQbnR2NkRaSWs/view?usp=sharing
01. Ustaz Zaide Aziz - Hadith 40 Siri 03
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qZ0NNM25PeksxUU0/view?usp=sharing
01. Ustaz Zaide Aziz - Hadith 40 Siri 04
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qd1RRV09RSF9VQUE/view?usp=sharing
01. Ustaz Zaide Aziz - Hadith 40 Siri 05
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qbW1TZXhxOFZHNEU/view?usp=sharing
01. Ustaz Zaide Aziz - Hadith 40 Siri 06
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qNDE3eVh4ZWIwUXc/view?usp=sharing
01. Ustaz Zaide Aziz - Hadith 40 Siri 07
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qdzhHZjlHenQ5WWc/view?usp=sharing
01. Ustaz Zaide Aziz - Hadith 40 Siri 08
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qSUFYNmlGbzdQMGM/view?usp=sharing
01. Ustaz Zaide Aziz - Hadith 40 Siri 09
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qcTFtaVl4dWNBZlk/view?usp=sharing

Saturday, December 27, 2014

HADITH 40 - PERIHAL NIAT


USTAZ MUHAMMAD FATHI NAIM AL-YAMANI

01. Ustaz Muhammad Fathi Naim - Hadith 40 Siri 01 [27.12.14]
Tajuk - Perihal Niat 01
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qVjl4d29GTm9jcGM/view?usp=sharingYANG MAHA MEMBERI MUDHARAT


USTAZ AHMAD RIZAM GHAZALI

01. Ustaz Ahmad Rizam Ghazali - Asma Husna 29 [27.12.14]
Tajuk - Yang Maha Memberi Mudharat
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjZTQwOXB2eGUzOVE/view?usp=sharing
Friday, December 26, 2014

HALAL HARAM DALAM ISLAM


USTAZ ZAKI MADZAR

01. Ustaz Zaki Madzar - Halal Haram Dalam Islam 12 [26.12.14]
Tajuk - Rumah Tangga 01 - Sakinah
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjMnB4Z0huLVIwX2s/view?usp=sharing
Thursday, December 25, 2014

BAGAIMANAKAH MENJADI MUSLIM SEJATI ?


USTAZ IMRAN MALIZI

01. Ustaz Imran Malizi - Aqidah Islam 03 [25.12.14]
Tajuk - Pengertian Islam
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qYkRPZkZ5WVR3amc/view?usp=sharing
SAIRUS SALIKIN - PERIHAL MURSYID


USTAZ SIDEK NOOR

01. Ustaz Sidek Noor - Sairus Salikin 54 [24.12.14]
Tajuk - Mencari Guru Mursyid 03
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjejhBN3BVRWJJSDg/view?usp=sharing
AQIDAH ISLAM - SYAFAAT


USTAZ AMRAN SHARIF

01. Ustaz Amran Sharif - Aqidah Islam 46 [23.12.14]
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjRV9hLUNmY0VBUkU/view?usp=sharing
Special Thanx - Ar-Reza

HAQAIQ TASAWUF


USTAZ NUR HAFIZI HUSIN

01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Haqaiq Tasawuf 31 [24.12.14]
Tajuk - Perihal Zikir 11
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjTlJ4dTJfRlRpNkU/view?usp=sharing
Special Thanx - Ar-Reza

Monday, December 22, 2014

ORIGINAL WASATIYYAH


USTAZ NURUL KHALIL ROSLI

01. Ustaz Nurul Khalil Rosli - Riyadhus Shalihin 40 [22.12.14]
Tajuk - Perihal Berserdahana Dalam Ibadat 02
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjbzlKX0pyNjRQUDQ/view?usp=sharing
Sunday, December 21, 2014

FARIDATUL FARAID - KIRAMAN KATIBIN


USTAZ ABDULLAH FATANI

01. Ustaz Abdullah Fatani - Faridatul Faraid 30 [21.12.14]
Tajuk - Malaikat Kiraman Katibin
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjMnY5ajYwM3NhOE0/view?usp=sharing
Wednesday, December 17, 2014

AKHIR ZAMAN


USTAZ SIDEK NOOR

01. Ustaz Sidek Noor - Umum 12 [17.12.14]
Tajuk - Akhir Zaman
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJja25DcjlUWGdseFE/view?usp=sharing
Tuesday, December 16, 2014

ADAB BERSAMA MASYAIKH MUROBBI MURSYID


USTAZ NUR HAFIZI HUSIN

01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Perjalanan Menuju Allah 26 [16.12.14]
Tajuk - Adab Bersama Masyaikh Murobbi Mursyid
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjUG5yUWtQdHM3MWM/view?usp=sharing
TERIMA KASIH SEMUA

TERIMA KASIH SEMUA

HANCUR ZIONIS YAHUDI

HANCUR ZIONIS YAHUDI