Social Icons

1

Pages

ارراوا کوليه نوسنتارا

SABDA RASULULLAH S.A.W Hadis riwayat Abdullah bin Masud ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Tidak ada hasad (iri) yang dibenarkan kecuali terhadap dua orang, yaitu terhadap orang yang Allah berikan harta, ia menghabiskannya dalam kebaikan dan terhadap orang yang Allah berikan ilmu, ia memutuskan dengan ilmu itu dan mengajarkannya kepada orang lain". (Shahih Muslim No.1352)
HAK CIPTA TIDAK TERPELIHARA. SILA DOWNLOAD DAN SEBARKAN SELUAS - LUASNYA UNTUK DAKWAH.
Nabi SAW bersabda:
: إِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِه
"Sesungguhnya orang yang menunjukkan kepada kebaikan (mendapat pahala) sama seperti orang yang melakukannya".

Saturday, May 30, 2015

BAHAYA FITNAH


USTAZ FAUZE HUSAIN

01. Ustaz Fauze Husain - Fitnah Akhir Zaman [29.05.15]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qMHQyZGVNWTYxRUU/view?usp=sharing
Thursday, May 28, 2015

QADAK DAN QADAR


USTAZ IMRAN MALIZI

01. Ustaz Imran Malizi - Aqidah Muslimin 11 [28.05.15]
Tajuk - Pengertian Iman 04
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qUE5rMVhOc1ZzQ28/view?usp=sharing
HAQAIQ TASAWUF - KELEBIHAN ZIKIR


USTAZ NUR HAFIZI HUSIN

01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Haqaiq Tasawuf 39 [27.05.15]
Tajuk - Kelebihan Zikir 04
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjdC12by0zczFVX2M/view?usp=sharing
Tuesday, May 26, 2015

AZAB KETIKA SOAL JAWAB DI HARI HISAB


USTAZ AMRAN SHARIF

01. Ustaz Amran Sharif - Aqidah Islam 50 [26.05.15]
Tajuk - Soal Jawab Di Hari Hisab
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjWlJQWjNVSEZWalE/view?usp=sharing
Monday, May 25, 2015

ADAB-ADAB BERWUDUK


USTAZ NUR HAFIZI HUSIN 

01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Bidayatul Hidayah 10 [25.05.15]
Tajuk - Adab-Adab Berwuduk 01
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjRzVCVmJiWG12eUU/view?usp=sharing
Saturday, May 23, 2015

OBAT HATI ORIGINAL


USTAZ AHMAD RIZAM GHAZALI

01. Ustaz Ahmad Rizam Ghazali - Asma Husna 34 [23.05.15]
Tajuk - Yang Maha Memberi Petunjuk
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjYjU0NEktSXNMVzQ/view?usp=sharing
Friday, May 22, 2015

HAQAIQ TASAWUF - SH


USTAZ NUR HAFIZI HUSIN

HAQAIQ TASAWUF

SURAU HIDAYAH

01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Haqaiq Tasawuf 01
Tajuk - Ilmu 01
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjeHM5OThPV0VGajg/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Haqaiq Tasawuf 02
Tajuk - Ilmu 02
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjZTQ2VkljQldJM1E/view?usp=sharing
HALAL HARAM DALAM ISLAM


USTAZ ZAKI MADZAR

01. Ustaz Zaki Madzar - Halal Haram Dalam Islam 17 [22.05.15]
Tajuk -  Perihal Patung 03 dan Memelihara Anjing 01
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjS0E3VUlleEIxMmM/view?usp=sharing
KOLEKSI PEDOMAN BUAT AHLI SULUK - 79 SIRI TAMMAT


USTAZ NUR HAFIZI HUSIN

01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 01 [05.02.15]
Tajuk - Muqadimah
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjQ195Mlg2cTNoREE/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 02 [05.03.15]
Tajuk - Istilah Dan Takrif - Syariat dan Tarikat
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjaUl4NkVtWUZxd0E/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 03 [02.05.15]
Tajuk - Istilah Dan Takrif - Tarikat
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjQWdVb1VNUDJvbXc/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 04 [21.04.15]
Tajuk - Istilah Dan Takrif - Tarikat Dan Tasawuf
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjZzdWRGJFeGczVzg/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 05 [07.05.15]
Tajuk - Istilah Dan Takrif - Tasawuf
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjcWJqSURhckYwbjQ/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 06 [19.05.15]
Tajuk - Istilah Dan Takrif - Syeikh
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjb2pFWmRBMmg4WW8/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 07 [04.06.15]
Tajuk - Istilah Dan Takrif - Baiah
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjUmdYRkdSeGpaWWs/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 08 [16.06.15]
Tajuk - Istilah Dan Takrif - Rabithah
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjOTB2M0FacVR6b00/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 09 [06.07.15]
Tajuk - Cahaya Zikir 01
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjZ2hhQlp2d2tuVDQ/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 10 [18.08.15]
Tajuk -  Cahaya Zikir 02
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjN2ZtbzhVUHRYN3M/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 11 [15.09.15]
Tajuk -  Cahaya Zikir 03
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qX2FxVVY1ZVBKS3M/view?usp=sharing
 01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 12 [01.10.15]
Tajuk - Tajam Pemikiran
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qY3liNS1BbXNTZlE/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 13 [20.10.15]
Tajuk - Asas Method Dalam Suluk 01
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qMG0wQ2IzaEJwQjg/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 14 [05.11.15]
Tajuk -  Asas Method Dalam Suluk 02
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qbjJROExjMF8tWW8/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 15 [17.11.15]
Tajuk -  Asas Method Dalam Muamalat 01
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjSE5ISWRYTXVNbEk/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 16 [03.12.15]
Tajuk - Asas Method Dalam Muamalat 02
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjdk5DMkVPa1RYTUU/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 17 [15.12.15]
Tajuk - Sifat Individu Muslim 01
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qYVdvcnBpLVRuTEk/view?usp=sharing

01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 18 [07.01.16]
Tajuk - Sifat Individu Muslim 02
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qN09HdVBORG5yc1E/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 19 [19.01.16]
Tajuk - Sifat Individu Muslim 03
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qaDdWSjllU1BnTkU/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 20 [04.02.16]
Tajuk - Sifat Individu Muslim 04
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qcXpVc1htRzF5R2c/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 21 [16.02.16]
Tajuk -  Sifat Individu Muslim 05
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qdzZrSGlvajRCdkU/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 22 [03.03.16]
Tajuk - Sifat Individu Muslim 06
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qMjJsM3FKMzZscWM/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 23 [07.04.16]
Tajuk - Sifat Individu Muslim 07
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qWU14WTVnckdLTmc/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 24 [19.04.16]
Tajuk - Sifat Individu Muslim 08
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qdnljQk5xd2dEWTg/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 25 [02.06.16]
Tajuk - Sifat Individu Muslim 09
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qd0otSkpUNTJpVTg/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 26 [19.07.16]
Tajuk - Sifat Individu Muslim 10
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qc2lJNV9GOTVTcFU/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 27 [04.08.16]
Tajuk - Sifat Individu Muslim 11
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qUkduYkpzcWZyb3M/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 28 [16.08.16]
Tajuk - Sifat Individu Muslim 12
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qcFJ0azYyNzJwdTg/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 29 [01.09.16]
Tajuk - Sifat Individu Muslim 13
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qQ3ExVDkySzd0SGs/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 30 [21.09.16]
Tajuk - Sifat Individu Muslim 14
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qX1h4UnFMM2pLWWM/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 31 [06.10.16]
Tajuk - Sifat Individu Muslim 15
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qeWJKY0RyZ0IzVEk/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 32 [18.10.16]
Tajuk - Sifat Individu Muslim 16
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qem9NbDAxT3RlWVk/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 33 [03.11.16]
Tajuk - Sifat Individu Muslim 17
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qaDREOW5vdWh3SzA/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 34 [15.11.16]
Tajuk - Sifat Individu Muslim 18
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qR3g4eW0wWWNXc2s/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 35 [05.01.16]
Tajuk - Sifat Individu Muslim 19
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qR3g4eW0wWWNXc2s/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 36 [02.02.17]
Tajuk - Sifat Individu Muslim 20
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qZGUwenhIRWNueHc/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 37 [21.02.17]
Tajuk - Sifat Individu Muslim 21
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qbEZkemstVVY5VTQ/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 38 [02.03.17]
Tajuk - Sifat Individu Muslim 22
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qeXQxbTdROHRZN3c/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 39 [21.03.17]
Tajuk - Sifat Individu Muslim 23
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qT0RuVWptLUZNNW8/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 40 [06.04.17]
Tajuk - Sifat Individu Muslim 24
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qUWZPQnVIZnZJbFE/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 41 [18.04.17]
Tajuk - Sifat Individu Muslim 25
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qZC1HT2Y2ZWZUNGc/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 42 [04.05.17]
Tajuk - Sifat Individu Muslim 26
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qQ0tNR0t3c25pdlk/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 43 [16.05.17]
Tajuk - Sifat Individu Muslim 27
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qTl9nbm5uM1BtQkk/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 44 [06.07.17]
Tajuk - Sifat Yang Tercela - Berkelahi Dan Ragu-Ragu
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qbHdDdVpiVGpubGs/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 45 [18.07.17]
Tajuk - Sifat Yang Tercela - Bertengkar
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qa1lJY2NtVUJfOXc/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 46 [03.08.17]
Tajuk - Sifat Yang Tercela - Bermusuhan
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qZFgyMEk4WEhsSkE/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 47 [15.08.17]
Tajuk - Sifat Yang Tercela -  Tipu Helah
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qRnFJX0tVeTBtY3M/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 48 [07.09.17]
Tajuk - Sifat Yang Tercela - Pemalas
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qVG5vQlJ5VFg5cGM/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 49 [19.09.17]
Tajuk - Sifat Yang Tercela - Keras Kepala
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qMEYyTkl3d3g3cUE/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 50 [05.10.17]
Tajuk - Sifat Yang Tercela - Cinta Dunia
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qUzIzVFR5S25icWs/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 51 [17.10.17]
Tajuk - Sifat Yang Tercela - Mengikut Hawa Nafsu
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qaVB6MlpwMzRGYzA/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 52 [02.11.17]
Tajuk - Sifat Yang Tercela - Derhaka Kepada Ibubapa
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qQmpNRWYyTHhzcVU/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 53 [04.01.18]
Tajuk - Sifat Yang Tercela - Buruk Sangka
 https://drive.google.com/file/d/1_iDBUtWNmZZOBa1beRXzb00g-w_IeLGi/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 54 [16.01.18]
Tajuk - Sifat Yang Tercela - Melanggar Janji
https://drive.google.com/file/d/1RL1CyO2RKac4x7XvnKchsCG6eavBUxyD/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 55 [01.02.18]
Tajuk - Sifat Yang Tercela - Benci Dan Kurang Berzikir
https://drive.google.com/file/d/1qIeZ3p8eHduTQD_LU97ddn_lL5SiLsaR/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 56 [20.02.18]
Tajuk - Percakapan Keji , Banyak Dosa Dan Menyakiti Orang Islam
https://drive.google.com/file/d/1mAOuf7-_5oKoAcoaM8ylTulkW-jhxo1r/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Suluk 57 [01.03.18]
Tajuk - Sifat Yang Tercela - Lalai Dari Mengingat Allah
https://drive.google.com/file/d/1eab4RhQE7TX1TF4rGAkEop-10SLL3K5L/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Suluk 58 [05.04.18]
Tajuk - Sifat Yang Tercela - Membuat Fitnah
https://drive.google.com/file/d/1ryLa4W8Lw1K4EvZxSzeCCoNznOx7-xOo/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Suluk 59 [03.05.18]
Tajuk - Sifat Yang Tercela - Tidak Muqarabah
https://drive.google.com/file/d/1d88p_eJ7p4hvtKaofxV22ty2HwOH0toj/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Suluk 60 [15.05.18]
Tajuk - Sifat Yang Tercela - Langgar Taubat
https://drive.google.com/file/d/1AHJUW1Rw9pqcpgyISGdbppFayBQuTfJW/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Suluk 61 [05.07.18]
Tajuk - Sifat Yang Tercela - Cenderung Pada Perhiasan
https://drive.google.com/file/d/1AHJUW1Rw9pqcpgyISGdbppFayBQuTfJW/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Suluk 62 [17.07.18]
Tajuk - Sifat Yang Tercela - Memutuskan Silaturahim
https://drive.google.com/file/d/1_Uwxvhw7HcZYXxZvZwUHGBZD-2H--DYY/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Suluk 63 [02.08.18]
Tajuk - Sifat Yang Tercela - Bertangguh
https://drive.google.com/file/d/1K54dnga0WLQ6-hNS9qLQRBVu9zrp5gNC/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Suluk 64 [06.09.18]
Tajuk - Sifat Yang Tercela - Cinta Kemahshuran
https://drive.google.com/file/d/1pTSvdQoTc1bJfqSiHvcfgvN5rhhT_Vsa/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Suluk 65 [18.09.18]
Tajuk - Sifat Yang Tercela - Banyak Ketawa
https://drive.google.com/file/d/1YOxeeLIY54RQspmJRsUvNjcQ69FOT8oN/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Suluk 66 [04.10.18]
Tajuk - Sifat Yang Tercela - Suka Akan Pujian
https://drive.google.com/file/d/12lbO1aTndnNK3zJ3BdmE29796Sx4LZdz/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Suluk 67 [16.10.18]
Tajuk - Sifat Yang Tercela - Cinta Pangkat
https://drive.google.com/file/d/1MZGC_uwcGZYI91G8TZ9SJTo0vo_Gl549/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Suluk 68 [01.11.18]
Tajuk - Sifat Yang Tercela - Tidak Menyuruh Mencegah
https://drive.google.com/file/d/18oSRPq_zrU0uBRyEdnroVbeKCmkCieST/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Suluk 69 [06.12.18]
Tajuk - Sifat Yang Tercela - Tidak Cinta Pada Ahli keluarga
https://drive.google.com/file/d/1FlosnEh3322wj-0bs_2iw51TTu2mBlbv/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Suluk 70 [18.12.18]
Tajuk - Sifat Yang Tercela - Menjauhkan Diri Dari Majlis Iman
https://drive.google.com/file/d/1G78Q43OHJZgWuuzKmf1UwWyCPzaUdgYI/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Suluk 71 [03.01.19]
Tajuk - Sifat Yang Tercela - Anak Kunci Menuju Allah 01
https://drive.google.com/file/d/1eAkt3Y9wo_I57pogEitn-ejlbOOb5rqD/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Suluk 72 [15.01.19]
Tajuk - Sifat Yang Tercela -  Anak Kunci Menuju Allah 02
https://drive.google.com/file/d/1xRZJb6leCR_GMa-bPnwxCZ9KPd53mAxO/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Suluk 73 [07.02.19]
Tajuk - Sifat Yang Tercela -  Anak Kunci Menuju Allah 03
https://drive.google.com/file/d/1cg8nJT9E941Ck319Pe71Y6t8Fcxez-IV/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Suluk 74 [19.02.19]
Tajuk - Sifat Yang Tercela -  Anak Kunci Menuju Allah 04
https://drive.google.com/file/d/1Q08SErzdryUZ1BqJjDvvQKkh6TNXpTZd/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Suluk 75 [09.03.19]
Tajuk - Sifat Yang Tercela -  Anak Kunci Menuju Allah 05
https://drive.google.com/file/d/1ZcGSldgPC0iYh-oDIxMS_uorcJDsdZOA/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Suluk 76 [19.03.19]
Tajuk - Sifat Yang Tercela - Penutup 01
https://drive.google.com/file/d/1-PiUXdVuKJvwYfg8CwDpTj2B8dYGzaXM/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Suluk 77 [04.04.19]
Tajuk - Sifat Yang Tercela - Penutup 02
https://drive.google.com/file/d/1yURpcUQinvij0BWCKsEmsItOQo8_Vh6V/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Suluk 78 [16.04.19]
Tajuk - Sifat Yang Tercela - Penutup 03
https://drive.google.com/file/d/1K6QkNRMN25Nx5LNdSIAYZ89dTLed3QCg/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Suluk 79 [02.05.19]
Tajuk - Sifat Yang Tercela - Penutup 04
https://drive.google.com/file/d/1eDr2QyjnvuoMsEahpPT0GRvccSHSyFDK/view?usp=sharing
TAMMATTERIMA KASIH SEMUA

TERIMA KASIH SEMUA

HANCUR ZIONIS YAHUDI

HANCUR ZIONIS YAHUDI