Tuesday, May 31, 2016

KETUM VS SIREH


USTAZ SHARIL LONG

01. Ustaz Sharil Long - 300 Hadis Bimbingan 22 [30.05.16]
Tajuk - Merasai Kemanisan Iman
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qbmdCa1prNFlSQ1U/view?usp=sharing
RISALAH AT TAUHID


USTAZ ABDUL AZIZ AROF

01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Risalah Tauhid 27 [07.05.16]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qcVVJdnNZUTJ6Nnc/view?usp=sharing
Monday, May 30, 2016

ANAK KUNCI SYURGA - UAI


USTAZ AZHAR IDRUS

SURAU TAMAN PERMATA

01. Ustaz Azhar Idrus - Anak Kunci Syurga [29.05.16]
Tajuk - Perihal Sujud [full versi 2 jam]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qVXNfbV9tdWY5VTA/view?usp=sharing
01. Ustaz Azhar Idrus - Versi 01 [29.05.16]
Tajuk - Perihal Sujud
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qQV9lUnNpZ1dkSzA/view?usp=sharing
01. Ustaz Azhar Idrus -Versi 02[29.05.16]
Tajuk - Soal Jawab
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qb0RQRFJnRWJWTUk/view?usp=sharing
Sunday, May 29, 2016

WELCOME HOME UAB TOUR 2016USTAZ AHMAD BUHORI

01. Ustaz Ahmad Buhori - Welcome Home Uab [28.05.16]
Tajuk - Beriman Pada Hari Kematian
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qbjZqSlZYNVhsb1U/view?usp=sharing
rikod by Uab

Saturday, May 28, 2016

DI AMBANG RAMADHAN 02


TUAN GURU HJ GHAZALI AHMAD

01. TG Ghazali Ahmad - Di Ambang Ramadhan [27.05.16]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qNmhOZl9Qb3hBZUU/view?usp=sharing
Friday, May 27, 2016

HALAL HARAM DALAM ISLAM


USTAZ ZAKI MADZAR

01. Ustaz Zaki Madzar - Halal Haram Dalam Islam 25 [27.05.16]
Tajuk - Pekerjaan Yang Haram 04
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qajExYXlFSXhHcjg/view?usp=sharing
DI AMBANG RAMADHAN


USTAZ YUSRI ARIFIN

01. Ustaz Yusri Arifin - Di Ambang Ramadhan [26.05.16]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qYzFkbWstb3FtMTg/view?usp=sharing
NURUL EHSAN


USTAZ NUR HAFIZI HUSIN

01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Tafsir Nurul Ehsan 11 [26.05.16]
Tajuk - Surah Al-Baqarah 04
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qQUFmQ0FDVlFFaWs/view?usp=sharing
Thursday, May 26, 2016

OBAT HATI 3 VERSI


OBAT HATI 3 VERSI

01. Ustaz Nazmi Abd Karim - Sirah Nabi 15 [25.05.16]
Tajuk - Penghantar Surat Kepada 2 Raja
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qZ0tua01RYTJHZjQ/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafiz Husin - Haqaiq Tasawuf 52 [25.05.16]
Tajuk - Zikir 32 - Zikir Sirr Dan Jahri 13
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qUF9kc3ZLenRndzA/view?usp=sharing
01. Ustaz Ahmad Buhori - Mukasyafah Qulub 01 [25.05.16]
Tajuk - Tanda-Tanda Orang Yang Takot Kepada Allah
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qNWlFSzE3Z19iY3M/view?usp=sharing
Wednesday, May 25, 2016

AL-JAUHAR AL-MAUHUB - DOA MUSTAJAB


USTAZ AHMAD BUHORI

01. Ustaz Ahmad Buhori - Jauhar Mauhub 13 [24.05.16]
Tajuk - Doa Mustajab
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qTHZWWVFSSFhnWWM/view?usp=sharing
BIDAYATUL HIDAYAH - ADAB-ADAB PUASA

USTAZ NUR HAFIZI HUSIN

01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Bidayatul Hidayah 27 [23.05.16]
Tajuk - Adab-Adab Puasa 01
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qdDBwd0U2Y1VLczA/view?usp=sharing
BONUS TRACK


AQIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH


USTAZ AMRAN SHARIFF

01. Ustaz Amran Shariff - Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah 03 [24.05.16]
Tajuk - Islam Agama Fitrah 03
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qS2RBeEYxTlhGX2s/view?usp=sharing
Tuesday, May 24, 2016

RIYADHUS SHALIHIN


USTAZ NURUL KHALIL ROSLI

01. Ustaz Nurul Khalil Rosli - Riyadhus Shalihin 62 [23.05.16]
Tajuk - Belas kasihan 03
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qb3o0Uk5tbkhrdTQ/view?usp=sharing

Monday, May 23, 2016

HUTANG


USTAZ RAMLI ABU BAKAR

01. Ustaz Ramli Abu Bakar - Tafsir Surah al-Baqarah 15 [23.05.16]
Tajuk - Ayat 282
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qMjMyY1BEWTViRjA/view?usp=sharing
Sunday, May 22, 2016

SYAMAIL RASULULLAH


USTAZ AHMAD BUHORI

01. Ustaz Ahmad Buhori - Kesempurnaan Rasulullah [22.05.16]
Tajuk - Inai Rasulullah
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qYlF1eWlWUmE4dGs/view?usp=sharing
PENGERTIAN AQIDAH


USTAZ AHMAD BUHORI

01. Ustaz Ahmad Buhori - Tajuk Pilihan  56 [22.05.16]
Tajuk - Pengertian Aqidah
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qbF9Ycjl0b3F3S3c/view?usp=sharing


Saturday, May 21, 2016

TANDA KENABIAN


USTAZ AHMAD BUHORI

01. Ustaz Ahmad Buhori - Kesempurnaan Rasulullah 31 [21.05.16]
Tajuk - Tanda Kenabian
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qYmhOTDhPQzRQeEE/view?usp=sharing
.. FROM EASTERN TO GOMBAK LAND


FROM EASTERN TO GOMBAK LAND

01. Ustaz Ahmad Buhori - Tajuk Pilihan 55 [19.05.16]
Tajuk - Perihal Aqidah
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qTnY3YnJCNTVmdXc/view?usp=sharing
01. Ustaz Md Noor Husin - Penawar Bagi Hati 37 [19.05.16]
Tajuk - Sifat Terpuji 05 - Taubat 05
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qRUw2Y3JuNThfSFU/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Haqaiq Tasawuf 10 [20.05.16]
Tajuk - Mujahadah 05
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qRDlvb3h4U3VtTVU/view?usp=sharing
Thursday, May 19, 2016

KOLEKSI SMACK DOWNUSTAZ NAZMI ABD KARIM

01. Ustaz Nazmi Abd Karim - Sirah Nabi 01
Tajuk - He Man
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qVF8yRnNHbnVGU2c/view?usp=sharing
01. Ustaz Nazmi Abd Karim - Sirah Nabi 02
Tajuk - Under Taker
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qT3RCRFkwYnpWams/view?usp=sharing
01. Ustaz Nazmi Abd Karim - Sirah Nabi 03
Tajuk - Memberi Sedekah
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qMWlnV1lwaVFnWTg/view?usp=sharing
01. Ustaz Nazmi Abd Karim - Sirah Nabi 04
Tajuk - Perang Hunain
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qY0hvM3FETXp2Q2M/view?usp=sharing
01. Ustaz Nazmi Abd Karim - Sirah Nabi 05
Tajuk - Para Isteri Nabi
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qYXh6NHNDM0NRWEU/view?usp=sharing
01. Ustaz Nazmi Abd Karim - Sirah Nabi 06
Tajuk - Kisah Nabi Ibrahim
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qX3QzWi1RTS1ZSFk/view?usp=sharing
01. Ustaz Nazmi Abd Karim - Sirah Nabi 07
Tajuk - Urusan Perkahwinan
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qZ2Mzakg1VWQzenM/view?usp=sharing
01. Ustaz Nazmi Abd Karim - Sirah Nabi 08
Tajuk - Muntah Darah
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qTE8xUFhzMjM1ZU0/view?usp=sharing
01. Ustaz Nazmi Abd Karim - Sirah Nabi 09
Tajuk - Keluarga Yasir
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qamxKaUxiLTZXWVU/view?usp=sharing
01. Ustaz Nazmi Abd Karim - Sirah Nabi 10
Tajuk - Perang Tabuk
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qQkVLRjRhMTdmZGM/view?usp=sharing
01. Ustaz Nazmi Abd Karim - Sirah Nabi 11
Tajuk - Yakin Dengan ALLAH
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qM002ZGZNOXlBSUk/view?usp=sharing
01. Ustaz Nazmi Abd Karim - Sirah Nabi 12
Tajuk - Terkini Dari Syiria
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qeXFkVjRjVFZnLVU/view?usp=sharing
01. Ustaz Nazmi Abd Karim - Sirah Nabi 13
Tajuk - Syiria Berdarah
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qT3pZTE1COEQweVE/view?usp=sharing
01. Ustaz Nazmi Abd Karim - Sirah Nabi 14
Tajuk - Jemaah Haji Musyirikin
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qb0ktWWd1NWxfdWs/view?usp=sharing
01. Ustaz Nazmi Abd Karim - Sirah Nabi 15
Tajuk - Boom
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qM045WVhhXzdrZk0/view?usp=sharing
01. Ustaz Nazmi Abd Karim - Sirah Nabi 16
Tajuk - Korban
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qaW94bGlhcmZxZnM/view?usp=sharing
01. Ustaz Nazmi Abd Karim - Sirah Nabi 17
Tajuk - Tahaluf Siyasi
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qNzM5WWhoNDBuc2c/view?usp=sharing
01. Ustaz Nazmi Abd Karim - Sirah Nabi 18
Tajuk - Air Kosong
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qTVNGVWNYOGJJRWM/view?usp=sharing
01. Ustaz Nazmi Abd Karim - Sirah Nabi 19
Tajuk - Penghantar Surat 2 Raja Parsi
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qZ0tua01RYTJHZjQ/view?usp=sharing

HOTSPORT TERKINI UPDATE

CARA NAK PADAM NAMA DI PINTU NURAKA SAQAR

 01. Ustaz Nur Hafizi Husin - 20 Sifat Hati 36 [20.02.24] https://drive.google.com/file/d/1B3DMDmBnB3W5wEMfs0y03zas1-0ge_6a/view?usp=drive_l...

VIRAL BIN VIRUS