Social Icons

1

Pages

ارراوا کوليه نوسنتارا

SABDA RASULULLAH S.A.W Hadis riwayat Abdullah bin Masud ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Tidak ada hasad (iri) yang dibenarkan kecuali terhadap dua orang, yaitu terhadap orang yang Allah berikan harta, ia menghabiskannya dalam kebaikan dan terhadap orang yang Allah berikan ilmu, ia memutuskan dengan ilmu itu dan mengajarkannya kepada orang lain". (Shahih Muslim No.1352)
HAK CIPTA TIDAK TERPELIHARA. SILA DOWNLOAD DAN SEBARKAN SELUAS - LUASNYA UNTUK DAKWAH.
Nabi SAW bersabda:
: إِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِه
"Sesungguhnya orang yang menunjukkan kepada kebaikan (mendapat pahala) sama seperti orang yang melakukannya".

Wednesday, September 28, 2016

DE BIG FOURDE BIG FOUR

01. Ustaz Abdullah Fatani - Faridatul Faraid 46 [25.09.16]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qOERhRm54Nkd4elk/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Bidayatul Hidayah 30 [26.09.16]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qMHd5MGN2cGZTWUE/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Penawar Bagi Hati 01 [27.09.16]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qWmp4SFlHRGV2Rm8/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Munyatul Musalli 05 [27.09.16]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qcElTZy1MMEFlZ28/view?usp=sharingWednesday, September 21, 2016

3 SERANGKAI


3 SERANGKAI

01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 30 [20.09.16]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qX1h4UnFMM2pLWWM/view?usp=sharing
01. Ustaz Ahmad Buhori - Siksaan Kubur 02 [21.09.16]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qOWkwYzJjbGZnbms/view?usp=sharing
01. Ustaz Sidek Noor - Minahajul Abidin 42 [21.09.16]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qdXA2UTF6eHdONVE/view?usp=sharingKELEBIHAN ISTERI-ISTERI NABI


USTAZ AHMAD BUHORI

01. Ustaz Ahmad Buhori - Itiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah 50 [19.09.16]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qdlJJZlMxS0QzUms/view?usp=sharing
Rikod by Uab
Edit By arrawa
6.82 mb

Tuesday, September 20, 2016

AQIDAH DAN BAB HATI


AQIDAH DAN BAB HATI

01. Ustaz Abdullah Fatani - Ummul Barahin 47 [18.09.16]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qcWlaRlBWSmVvYzg/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Penawar Bagi Hati 27 [19.09.16]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qQjVQNEV1VEVQblU/view?usp=sharing

OBAT HATI ORIGINAL LIVE .....


USTAZ AHMAD RIZAM GHAZALI

01. Ustaz Ahmad Rizam Ghazali - Obat Hati 01 [17.09.16]
Tajuk - Penyakit Hati
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qbi1KWWhfdXBtY2s/view?usp=sharing
Monday, September 12, 2016

RIYADHUS SHALIHIN


USTAZ NURUL KHALIL ROSLI

01. Ustaz Nurul Khalil Rosli - Riyadhus Shalhin 66 [07.09.16]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qSTR6Rk96aTdZenc/view?usp=sharing

Friday, September 9, 2016

3 in 1


3 in 1

01. Ustaz Abdullah Fatani - Hidayatush Salikin 15 [04.09.16]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qMDB6SVRrMXRUTXc/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Tafsir Nurul Ehsan 13 [05.09.16]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qMWNyYWpTTjltMGs/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Penawar Bagi Hati 45 [09.09.16]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qU1FvNkY1WVVyek0/view?usp=sharing
super thanx - arreza

Tuesday, September 6, 2016

ESCAPE FROM GHKL SELF DESTRUCT TOUR


ESCAPE FROM GHKL SELF DESTRUCT


01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Hukum Makmum Dan Imam 18 [08.08.16]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qbHYxOFc4TTlCZHc/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Risalah Tauhid 28 [07.08.16]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qZW9Sc2pzLVpQbmM/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 51 [01.08.16]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qdnJfM2tlZERaTk0/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Umum 50 - Hidayatush Salikin [13.08.16]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qQlZNb1JCQWhIbEE/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdullah Fatani - Faridatul Faraid 44 [07.08.16]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qaWowUEpBTk4zd0k/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdullah Fatani - Faridatul Faraid 45 [21.08.16]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qVnZkRnRxVVJ4RlE/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdullah Fatani - Ummul Barahin 46 [28.08.16]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qR1J2ZDY4QzJzMG8/view?usp=sharing
01. Ustaz Amran Shariff - Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah 06 [23.08.16]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qNXpCRTRrRFNvd0E/view?usp=sharing
01. Ustaz Md Noor Husin - Umum 05 - Aiqidah [30.08.16]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qYUhfYVExLTNkWlk/view?usp=sharing
01. Ustaz Md Noor Husin - Penawar Bagi Hati 39 [18.08.16]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qa3RQN3N6ZEJaRFE/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Haqaiq Tasawuf 11 [19.08.16]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qWkRfNFJ0VjNPZUU/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Bidayatul Hidayah 28 [08.08.16]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qVmh2cDB1alFta3c/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Bidayatul Hidayah 29 [22.08.16]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qYXRwRnhoeXFFYTA/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Haqaiq Tasawuf 54 [10.08.16]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qWDNQOXF5RmpPd1k/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Haqaiq Tasawuf 55 [24.08.16]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qbzFacGdNVzczUUk/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 27 [04.08.16]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qUkduYkpzcWZyb3M/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 28 [16.08.16]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qcFJ0azYyNzJwdTg/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 29 [01.09.16]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qQ3ExVDkySzd0SGs/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Penawar Bagi Hati 26 [15.08.16]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qMjNWeVJBRDNROGs/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Penawar Bagi Hati 44 [12.08.16]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qM1EzVlFXLWl1MzQ/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Perjalanan Menuju Allah 39 [09.08.16]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qR0xiNTlFbXZEV1U/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Tafsir Nurul Ehsan 12 [01.08.16]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qOGhUWTNGRWdPNXM/view?usp=sharing
01. Ustaz Nurul Khalil Rosli - Riyadhus Shalihin 65  [03.08.16]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qNWk3Z2c5OExVYk0/view?usp=sharing
01. Ustaz Riduan Mohd Nor - Sirah Nabi[17.08.16] 
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qeE1UTzNkV1Jvb3M/view?usp=sharing
01. Ustaz Sharil Long - 300 Hadis Bimbingan 24 [30.08.16]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qcnUwakRMSHJCaUU/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Munyatul Musalli 04 [09.08.16]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qUnBEOVBvTDl5ZjQ/view?usp=sharing
special thanx to - ar-reza , pocu , syaidy , bai ,

TERIMA KASIH SEMUA

TERIMA KASIH SEMUA

HANCUR ZIONIS YAHUDI

HANCUR ZIONIS YAHUDI