Tuesday, September 30, 2014

KOLEKSI WIRID DAN ZIKIR


USTAZ AHMAD RIZAM GHAZALI

ZIKIR DAN WIRID


01. Ustaz Ahmad Rizam Ghazali - Wirid Dan Zikir 01
Tajuk - Wirid Ilmu
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjWFh6LWxCbVVwNVk/edit?usp=sharing
01. Ustaz Ahmad Rizam Ghazali - Wirid Dan Zikir 02
Tajuk - Zikir Allahu
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjS2dnc0dKZnpiaW8/edit?usp=sharing
01. Ustaz Ahmad Rizam Ghazali - Wirid Dan Zikir 03
Tajuk - Zikir Doa Minta Rezeki
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjclZ4SVZzcG1tOUU/edit?usp=sharing
01. Ustaz Ahmad Rizam Ghazali - Wirid Dan Zikir 04
Tajuk - Zikir Ya Latif Pembuka Hijab
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjVFZiM18wTUtvX1E/edit?usp=sharing
01. Ustaz Ahmad Rizam Ghazali - Wirid Dan Zikir 05
Tajuk - Zikir Tenangkan Hati
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjM2JFREFzZ1ZXUGM/edit?usp=sharing
01. Ustaz Ahmad Rizam Ghazali - Wirid Dan Zikir 06
Tajuk - Wirid Sebaik-baik Pertolongan
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjSVdQRGtnNG9XVms/edit?usp=sharing
01. Ustaz Ahmad Rizam Ghazali - Wirid Dan Zikir 07
Tajuk - Wirid Penyaksian Iman
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjXy1Kc0laTWpLT3c/view?usp=sharing
01. Ustaz Ahmad Rizam Ghazali - Wirid Dan Zikir 08
Tajuk - Habib Tuna Wa Habib Tum Ya Rasulullah
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjY0std1RiN2hfakU/view?usp=sharing
01. Ustaz Ahmad Rizam Ghazali - Wirid Dan Zikir 09
Tajuk - Wirid Ilmu [live darul atiq]
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjWTJ3NXBoT214aEU/view?usp=sharing
01. Ustaz Ahmad Rizam Ghazali - Wirid Dan Zikir 10
Tajuk - Wirid Syaaban
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjVkd2LVd6azc2bXc/view?usp=sharing
01. Ustaz Ahmad Rizam Ghazali - Wirid Dan Zikir 11
Tajuk - Wirid Tasbih Berkat Umur
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjY2VUZDN4aGw4Vk0/view?usp=sharing
01. Ustaz Ahmad Rizam Ghazali - Wirid Dan Zikir 12
Tajuk - Wirid Ya Latif Pembuka Hijab [live darul atiq]
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjU0xsWk02YWZvc3c/view?usp=sharing
01. Ustaz Ahmad Rizam Ghazali - Wirid Dan Zikir 13
Tajuk - Zikir Istifar Untuk Ibubapa
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjeExOYjVmZHFyS0U/view?usp=sharing
01. Ustaz Ahmad Rizam Ghazali - Wirid Dan Zikir 14
Tajuk - Wirid Hindar Angin Ahmar
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjZ1dxLUk0T3lGZEE/view?usp=sharing
01. Ustaz Ahmad Rizam Ghazali - Wirid Dan Zikir15
Tajuk - Zikir Taubat [voice original]
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjai10OXRlb081ejQ/view?usp=sharing
01. Ustaz Ahmad Rizam Ghazali - Wirid Dan Zikir 16
Tajuk - Zikir Taubat [sound efek]
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjTGROZ2NHLXg4V1E/view?usp=sharing
01. Ustaz Ahmad Rizam Ghazali - Wirid Dan Zikir 17
Tajuk - Zikir Taubat [live version]
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjU1BPOExCdjBOVWs/view?usp=sharing
01. Ustaz Ahmad Rizam Ghazali - Wirid Dan Zikir 18
Tajuk - Zikir Kemenangan
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjZW1HdkY5NW42bkE/view?usp=sharing
01. Ustaz Ahmad Rizam Ghazali - Wirid Dan Zikir19
Tajuk - Wirid Dan Doa Pertolongan Cemas
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjUzRJVmVYMEgzdUU/view?usp=sharing
01. Ustaz Ahmad Rizam Ghazali - Wirid Dan Zikir 20
Tajuk - Doa Orang Tawaduk
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjdUhwN1lVTzg4b3c/view?usp=sharing
01. Ustaz Ahmad Rizam Ghazali - Wirid Dan Zikir 21
Tajuk - Qasidah Dan Purdah Serta Ceramah
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjdnpPNEk1LS1KbGM/view?usp=sharing
01. Ustaz Ahmad Rizam Ghazali - Wirid Dan Zikir 22
Tajuk - Wirid Wali
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjeEtFeDF5MVV6ZnM/view?usp=sharing


 QASIDAH DAN PURDAH

01. Qasidah Dan Purdah 01 - Madrasah Darul Atiq - [04.02.12]
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjcmRGVUhST0pXdlU/view?usp=sharing
01. Qasidah Dan Purdah 02 - Madrasah Darul Atiq - [04.02.12]
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjS3h2VHpXNVVmN2M/view?usp=sharing
01. Qasidah Dan Purdah 03 - Madrasah Darul Atiq - [04.02.12]
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjVTB6bHB3WjM0cDQ/view?usp=sharing
01. Qasidah Dan Purdah 04 - Madrasah Darul Atiq - [04.02.12]
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjYUQ4NHBiczFFYWM/view?usp=sharing
01. Qasidah Dan Purdah 05 - Madrasah Darul Atiq - [04.02.12]
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjWkYtV0hRb1owRVU/view?usp=sharing
01. Qasidah Dan Purdah 06 - Madrasah Darul Atiq - [04.02.12]
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjQTNKZUNUY08xQkU/view?usp=sharing
01. Qasidah Dan Purdah 07 - Madrasah Darul Atiq - [04.02.12]
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjMzlBbEhGajdOMkk/view?usp=sharing


NANTIKAN SELEBIHNYA

BONUS TRACKnew update 2023

 update trkini sehingga jan 2023  boleh rujuk dalam folder koleksi terima kasih