Saturday, July 13, 2019

KOLEKSI IBADAH KORBAN

KOLEKSI IBADAH KORBAN

BAB PENGERTIAN KORBAN

01. Ustaz Amran Sharif - Sejarah Korban
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjRDhEZVdaVXhnUWc/edit?usp=sharing
01. Ustaz Dr Fauzi Deraman - Hari Akbar @ Hari Korban
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjblpJWThFcTk3WlU/edit?usp=sharing
01. Ustaz Azhar Idrus - Hikmah Korban
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjblpJWThFcTk3WlU/edit?usp=sharing
01. Ustaz Nazmi Abd Karim - Di Sebalik Korban
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjdnIyZUMyZU5kWVU/edit?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sejarah Air Zam-Zam
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjd1YtVXlBQlJKLTg/edit?usp=sharing
01. Ustaz Ahmad Rizam Ghazali - Kerana Daging Serkilo
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjcTlGSEYwYUtpTVk/edit?usp=sharing
BAB AMALAN SEMASA IBADAH KORBAN

01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Amalan Utama Sepanjang Awal 10 Zulhijjah
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjR0htYm5JR2tjeEU/edit?usp=sharing
01. 01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Permasalahan Ibadah Korban
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjQ0ZiT2Y0OW9oV0U/edit?usp=sharing
01. 01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Hujah Pensyariatan Hari Raya Korban
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjWFk1YVducjZ6cGs/edit?usp=sharing
01. 01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Amalan Wirid Yang Paling Afdal
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjMzBBQWM5SXk1bkk/edit?usp=sharing
 01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Pasal Penetapan Tarikh Hari Raya Korban
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjR0QzbTlKT2gyc3M/edit?usp=sharing
BAB FEKAH IBADAH KORBAN

01. Ustaz Shahul Hamid - Ibadah Korban
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjTFhVbk42ZmV6X2c/edit?usp=sharing
01. Ustaz Azhar Idrus - Ibadah Korban
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjYTBpMW9IZlZHb00/edit?usp=sharing
01. Ustaz Hazri - Ibadah Korban
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjUnhvZ1JyTktyNmM/edit?usp=sharing
01. Ustaz Mohd Razi Asror - Ibadah Korban
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjcllra1FzNDN2cDA/edit?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Matla Badrain 57 [28.10.09] Re-Master
Tajuk - Bab Korban 01 - Korban Sunat Dan Korban Wajib
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Matla Badrain 57a [04.11.09] Re-Master
Tajuk - Bab Korban 02 - Tercedera Binatang Korban
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Matla Badrain 57b [11.11.09] Re-Master
Tajuk - Bab Korban 03 - Aqiqah
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Matla Badrain 58 [29.07.09] Re-Master
Tajuk - Bab Korban 04 - Sembelihan 01
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Matla Badrain 59 [00.08.09] Re-Master
Tajuk - Bab Korban 05 - Sembelihan 02
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Matla Badrain 60 [25.11.09] Re-Master
Tajuk - Solat Sunat - Solat Sunat Hari Raya
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Matla Badrain 61 [10.11.10] Re-Master
Tajuk - Bab Korban 06 - Agihan Daging Korban
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Matla Badrain 62 [27.10.10] Re-Master
Tajuk - Bab Korban 07 - Masalah-Masalah Korban
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Matla Badrain 63 [03.11.10] Re-Master
Tajuk - Bab Korban 08 - Syarat Sah Binatang Korban
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Matla Badrain 64 [30.03.11] Re-Master
Tajuk - Bab Korban 09 -  Sembelihan 03
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Matla Badrain 65 [25.05.11] Re-Master
Tajuk - Bab Korban 10 -  Sembelihan 04
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Matla Badrain 69 [29.06.11]
Tajuk - Bab Korban 11 -  Sembelihan 05
01. Al-Marhum Ustaz Zakaria Mamat - Perihal Umum 18
Tajuk - Perihal Ibadah Korban 01
01. Al-Marhum Ustaz Zakaria Mamat - Perihal Umum 19
Tajuk - Perihal Ibadah Korban 02
01. Al-Marhum Ustaz Zakaria Mamat - Matla Badrain
Tajuk - Korban Nazar
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjbDA3Mm5FR3FNclE/edit?usp=sharing
01. Al-Marhum Ustaz Zakaria Mamat - Matla Badrain
Tajuk - Tahnik @ Belah Mulut
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjbklwU3duUVNQdVk/edit?usp=sharing
01. Al-Marhum Ustaz Zakaria Mamat - Matla Badrain
Tajuk - Sembelihan Binatang Buruan
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjUjFjdDh2ZjhFaG8/edit?usp=sharing
01. Al-Marhum Ustaz Zakaria Mamat - Matla Badrain
Tajuk - Syarat Alat Binatang Buruan 01
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjOTl6MG92dDI4ODQ/edit?usp=sharing
01. Al-Marhum Ustaz Zakaria Mamat - Matla Badrain
Tajuk - Syarat Alat Binatang Buruan 02
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjX0VQZlEyY1pocUE/edit?usp=sharing
47. Ustaz Ahmad Buhori - Asas-Asas Fardu Ain 47
Tajuk - Perihal Ibadah Korban
01. Ustaz Ahmad Buhori - Nasihat Agama Wasiat Iman 33
Tajuk - Permasalahan Ibadah Korban
01. Ustaz Ahmad Buhori - Hukum Hakam Ibadah Korban 
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjR3YyZUlCeVJpSzA/edit?usp=sharing
  
01. Ustaz Najhan Sharir Halim - Peringatan Hukum Qurban [31.08.17] terbaru
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qLVlGNlVDSUtCX3M/view?usp=sharingnew update 2023

 update trkini sehingga jan 2023  boleh rujuk dalam folder koleksi terima kasih