Social Icons

1

Pages

ارراوا کوليه نوسنتارا

SABDA RASULULLAH S.A.W Hadis riwayat Abdullah bin Masud ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Tidak ada hasad (iri) yang dibenarkan kecuali terhadap dua orang, yaitu terhadap orang yang Allah berikan harta, ia menghabiskannya dalam kebaikan dan terhadap orang yang Allah berikan ilmu, ia memutuskan dengan ilmu itu dan mengajarkannya kepada orang lain". (Shahih Muslim No.1352)
HAK CIPTA TIDAK TERPELIHARA. SILA DOWNLOAD DAN SEBARKAN SELUAS - LUASNYA UNTUK DAKWAH.
Nabi SAW bersabda:
: إِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِه
"Sesungguhnya orang yang menunjukkan kepada kebaikan (mendapat pahala) sama seperti orang yang melakukannya".

Tuesday, November 6, 2018

SABILAL MUHTADIN - SURAU UBUDIYAH - 66 KULIAH


USTAZ ABDUL AZIZ AROF

SABILAL MUHTADIN

SURAU UBUDIYAH


01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 01 - Surau Ubudiyah
Tajuk -  Syarat Sah Ma`mum Mengikut Imam 01
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjT0g2ckdJRjliRjg/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 02 - Surau Ubudiyah
 Tajuk -  Syarat Sah Ma`mum Mengikut Imam 02
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjYUJlc083NWlOQzg/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 03 - Surau Ubudiyah
 Tajuk -  Syarat Sah Ma`mum Mengikut Imam 03
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjcnlQVVlzcGk1djQ/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 04 - Surau Ubudiyah
 Tajuk -  Syarat Sah Ma`mum Mengikut Imam 04
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjV3RiVXBpTjhSc1k/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 05 - Surau Ubudiyah
 Tajuk -  Syarat Sah Ma`mum Mengikut Imam 05
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjVkExT1V0OVJpUlk/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 06 - Surau Ubudiyah
Tajuk - Syarat Sah Ma`mum Mengikut Imam 06
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjWFJQVE5STldXU1U/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 07 - Surau Ubudiyah
Tajuk - Syarat Sah Ma`mum Mengikut Imam 07
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjeHE2MjhEaEQyZ0k/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 08 - Surau Ubudiyah
Tajuk - Syarat Sah Ma`mum Mengikut Imam 08
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjOHBqUnFOcmdxd2s/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 09 - Surau Ubudiyah
Tajuk - Syarat Sah Ma`mum Mengikut Imam 09
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjLXg2LXpzbGVoOVE/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 10 - Surau Ubudiyah
Tajuk - Syarat Sah Ma`mum Mengikut Imam 10
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjWnNYMWRuX0hwYzg/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 11 - Surau Ubudiyah
Tajuk - Syarat Sah Ma`mum Mengikut Imam 11
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjS21TU0w0LXJDNlU/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 12 - Surau Ubudiyah
Tajuk - Syarat Sah Ma`mum Mengikut Imam 12
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjTWpjbnZ0ZmFub2M/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 13 - Surau Ubudiyah
Tajuk - Syarat Sah Ma`mum Mengikut Imam 13
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjQTJ6Z3ZpbXdXRFE/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 14 - Surau Ubudiyah
Tajuk - Sifat Yang Di Sunatkan Pada Imam 01
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjVW0xM0Vadk9KQ0U/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 14a - Surau Ubudiyah
Tajuk - Syahru Ramadhan
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjQV9rcjRQWlo1bEE/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 15 - Surau Ubudiyah
Tajuk - Sifat Yang Di Sunatkan Pada Imam 02
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjYV96OHhKSVIxaDQ/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 16 - Surau Ubudiyah
Tajuk - Sifat Yang Di Sunatkan Pada Imam 03
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjbUF2c1VQVW9teW8/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 17 - Surau Ubudiyah
Tajuk - Cara Ma`mum Bangun Bila Mendengar Iqamah
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjLXl1Z2J4aXRyMWc/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 18 - Surau Ubudiyah
Tajuk -  Makruh Ber Imamkan Orang Fasik 01
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjalZ3ZGFpODVYNmM/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 19 - Surau Ubudiyah
Tajuk -  Makruh Ber Imamkan Orang Fasik 02
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjM3gwdS1HUGFiZ2M/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 20 - Surau Ubudiyah
Tajuk - Solat Musafir 01
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjQk81WWFZQ2p3dm8/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 21 - Surau Ubudiyah
Tajuk - Solat Musafir 02
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjV0c0VnZHMEd6ZFE/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 22 - Surau Ubudiyah
Tajuk - Solat Musafir 03
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjNnR6aGtrbF9RNjA/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 23 - Surau Ubudiyah
Tajuk - Solat Musafir 04
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjU3llOWRjb1dDV28/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 24 - Surau Ubudiyah
Tajuk - Solat Musafir 05
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjbFdkSktqYlpzR2c/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 25 - Surau Ubudiyah
Tajuk - Solat Musafir 06
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjUmlmWEtOXzg2M0E/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 26 - Surau Ubudiyah
Tajuk - Sutrah 01
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjM1VxM1dKald4OGM/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 27 - Surau Ubudiyah
Tajuk - Sutrah 02
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjRHZPTE1KZjZmYlk/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 28 - Surau Ubudiyah
Tajuk - Sutrah 03
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjSmFpR0hNdTMtdW8/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 29 - Surau Ubudiyah
Tajuk - Sutrah 04
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjbWhoeFFneTM2Vk0/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 30 - Surau Ubudiyah
Tajuk - Perihal Meludah
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjNFhtTGh0VDh4OVE/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 31 - Surau Ubudiyah
Tajuk - Perihal Tertib Surah
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjRFZuWk1QaGxmNDQ/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 32 - Surau Ubudiyah
Tajuk - Perihal  Makruh Dalam Solat 01
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjQ1Rlb0ptUFdDdHc/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 33 - Surau Ubudiyah
Tajuk - Perihal  Makruh Dalam Solat 02
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjT1NyMUFVRVA5bkk/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 34 - Surau Ubudiyah
Tajuk - Perihal  Makruh Dalam Solat 03
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjM3NwM2hEdWNWSGM/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 35 - Surau Ubudiyah
Tajuk - Perihal  Makruh Dalam Solat 04
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjTXFWMHNtQ0RkaGM/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 36 - Surau Ubudiyah
Tajuk - Perihal  Makruh Dalam Solat 04
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjeE5CSGUxbjRFejQ/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 37 - Surau Ubudiyah
Tajuk - Perkara Yang Membatalkan Solat 01
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjdFBkUWpVeHNXNW8/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 38 - Surau Ubudiyah
Tajuk - Perkara Yang Membatalkan Solat 02
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjaTk5dklHOTR5clU/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 39 - Surau Ubudiyah
Tajuk - Perkara Yang Membatalkan Solat 03
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjZ29YTTYwa042SFU/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 40 - Surau Ubudiyah
Tajuk - Perkara Yang Membatalkan Solat 04
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjZEk4MnhuRHVtZGc/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 41 - Surau Ubudiyah
Tajuk - Perkara Yang Membatalkan Solat 05
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjRGxmMGJubERrcmM/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 42 - Surau Ubudiyah
Tajuk - Perkara Yang Membatalkan Solat 06
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjS1J5Qk5yeDNtYU0/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 43 - Surau Ubudiyah
Tajuk - Perkara Yang Membatalkan Solat 07
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjS3AyWFpvU0Y3bU0/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 44 - Surau Ubudiyah
Tajuk - Perkara Yang Membatalkan Solat 08
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjN1Mtc1ZCOE9hWkU/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 45 - Surau Ubudiyah
Tajuk - Perkara Yang Membatalkan Solat 09
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjY2hxUXFVZUlWY1U/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 46 - Surau Ubudiyah
Tajuk - Perihal Sujud Sahwi 01
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qWUVWM2dhWjBOSkE/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 47 - Surau Ubudiyah
Tajuk -  Perihal Sujud Sahwi 02
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qcUZJc0wwTXhlWUU/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 48 - Surau Ubudiyah
Tajuk -  Perihal Sujud Sahwi 03
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qNTBFYV9XRmkzSDQ/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 49 - Surau Ubudiyah
Tajuk -  Perihal Sujud Sahwi 04
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qQ3pUR1NjaFF0Ulk/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 50 - Surau Ubudiyah
Tajuk -  Perihal Sujud Sahwi 05
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qWTk1SElKUU95NkU/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 51 - Surau Ubudiyah
Tajuk -  Perihal Sujud Sahwi 06
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qdnJfM2tlZERaTk0/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 52 - Surau Ubudiyah
Tajuk -  Perihal Sujud Sahwi 07
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qdjZ2REgzX1ZjRjg/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 53 - Surau Ubudiyah
Tajuk -  Perihal Sujud Sahwi 08
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qdTkyUmptOHc1SkE/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 54 - Surau Ubudiyah
Tajuk -  Perihal Sujud Sahwi 09
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qUUZrNlFXd09vS2s/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 55 - Surau Ubudiyah
Tajuk -  Perihal Sujud Sahwi 10
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qdTVkXzZjbDRtTkU/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 56 - Surau Ubudiyah
Tajuk -  Perihal Sujud Sahwi 11
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qeVlRV1hockRrdU0/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 57 - Surau Ubudiyah
Tajuk -  Perihal Sujud Tilawah 01
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qQmczLWNqTkpxeXM/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 58 - Surau Ubudiyah
Tajuk -  Perihal Sujud Tilawah 02
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qUWJWQlZRYWpXUlU/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 59 - Surau Ubudiyah
Tajuk -  Perihal Sujud Tilawah 03
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qRTdrQ2dNQ3Fvd3c/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 60 - Surau Ubudiyah
Tajuk -  Perihal Sujud Tilawah 04
https://drive.google.com/file/d/1Qm2kF8SMunFTlGWn-Ep7QVjJGn_ZSgE6/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 61 - Surau Ubudiyah
Tajuk -  Perihal Sujud Tilawah 05
https://drive.google.com/file/d/1c-0YYHhOmSqMJOOHSjfgJ4TrNzyPLXZh/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 62 - Surau Ubudiyah
Tajuk -  Perihal Sujud Syukur 01
https://drive.google.com/file/d/1VUM1IyPLH8uW-gMeFOtJLkQ6zR75SeBX/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 63 - Surau Ubudiyah
Tajuk -  Perihal Sujud Syukur 02
https://drive.google.com/file/d/1QXqQu8tSGTkiZNuBQRpqwiS8HOAM5C4C/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 64 - Surau Ubudiyah
Tajuk -  Perihal Sujud Syukur 03
https://drive.google.com/file/d/14gHjuYppt6HOQ6Y6vmPgbprDLk9CXNG4/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 65 - Surau Ubudiyah
Tajuk -  Perihal Solat Sunat 01 - Solat Witir
https://drive.google.com/file/d/1VR-MgB6ZTtE2hkXmXg0dAzFDcZx-f9KB/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 66 - Surau Ubudiyah
Tajuk -  Perihal Solat Sunat 02 - Solat Witir
https://drive.google.com/file/d/1zS70pgTP0mj6NA-jMOfGy4PaGg-kGAxl/view?usp=sharing


TERIMA KASIH SEMUA

TERIMA KASIH SEMUA

HANCUR ZIONIS YAHUDI

HANCUR ZIONIS YAHUDI