Thursday, November 14, 2013

PEMBUKAAN KALAM TAUHID - FARIDATUL FARAID
Kitab Fariidatul Faraaid Fil ‘Ilmil ‘Aqaaid


ﺃﻠﺭّﺤﻴﻡ    ﭐﻠﺭّﺤﻤٰ     ﺃﷲ    ﺑﺴﻡ


   ﭐﻠﻤﺆﻤﻧﻴﻦ   ﻗﻠﻮﺏ   ﺴﻤﻮﺍﺖ   ﻓﻰ   ﺃﻃﻠﻊ   ﭐﻠﺫﻯ      ﭐﻠﺤﻤﺪ  ﴿  ﭐﻠﻴﻘﻴﻦ    ﭐﻠﺘﻮﺤﻴﺪ  ﺑﺄﻨﻮﺍﺮ  ﻤﺷﺮﻗﺔ  ﭐﻠﻤﻌﺮﻓﺔ  ﺸﻤﻮﺱ


Puji itu bagi Allah yang menaikkan pada beberapa langit segala hati orang yang Mu΄minin akan beberapa matahari pengenalan padahal cemerlang ia dengan cahaya tauhid dan yakin .


  ﺴﻴﺪﻨﺎ ﻮﺤﺪﺍﻨﻴﺘﻪ   ﺪﻠﻴﻞ   ﭐﻠﻮﻫﻴﺘﻪ  ﺘﺮﺟﻤﺎﻥ  ﻋﻠﻰ  ﭐﻠﺴﻼﻡ   ﭐﻠﺻﻼﺓ   ﴿


 ﻫﺪﺍﻴﺘﻪ  ﺘﺼﺪﻴﻕ   ﺭﺴﺎﻠﺘﻪ  ﻠﺘﺄﻴﻴﺪ   ﭐﻠﻤﻌﺠﺯﺍﺖ  ﺑﺑﺎﻫﺭ  ﭐﻠﻤﺑﻌﻭﺚ  ﻤﺤﻤﺪ


Dan rahmat dan sejahtera atas juru bahasa ketuhananNya dan yang menunjuk kepada keesaanNya, Penghulu kita Nabi Muhammad yang dibangkitkan dengan segala mu’jizat yang mengalahi kerana menguatkan risalahNya dan membenarkan penunjukNya .
      
ﻤﻘﺪﺍﺭﻩ  ﺑﻌﻠﻭ   ﭐﻠﻌﻠﻰ  ﭐﻠﺪﺭﺟﺎﺖ  ﺑﻠﻐﻭﺍ   ﭐﻠﺬﻴﻦ  ﺁﻠﻪ  ﻋﻠﻰ   ﴿


  ﺃﺧﺑﺎﺭﻩ   ﺑﻧﺹ   ﭐﻠﻬﺪﻯ   ﻧﺟﻭﻡ   ﺑﺯﻏﻭﺍ  ﭐﻠﺬﻴﻦ  ﺃﺼﺤﺎﺑﻪ

Dan atas keluarganya yang sampai mereka itu kepada beberapa pangkat yang tinggi dengan ketinggian kadarnya . Dan segala taulannya yang gilang gemilang hal keadaaan mereka itu segala bintang penunjuk dengan nash sabdanya .


ﻤﻌﺘﺑﺭﺓ  ﻜﺘﺏ   ﻋﺪﺓ  ﻤﻦ  ﺠﻤﻌﺘﻬﺎ  ﭐﻠﺘﻮﺤﻴﺪ  ﻓﻦ   ﻓﻰ  ﺭﺴﺎﻠﺔ  ﻓﻬﺫﻩ  ﺑﻌﺪ  ﴿

 ﻤﻔﺗﺨﺭﺓ  ﺠﻮﺍﻫﺭ  ﺤﻴﺎﺿﻬﺎ  ﻤﻦ   ﺷﻬﻴﺔ  ﻓﻮﺍﻛﻪ  ﺭﻴﺎﺿﻬﺎ  ﻤﻦ  ﺃﺧﺫﺖ

Kemudian dari itu, maka ini risalah pada ‘ilmu tauhid aku himpunkan dia daripada beberapa kitab yang dii’tibarkan, aku ambil segala kebunnya akan buah-buahan yang diinginkan dan daripada beberapa lautnya akan beberapa permata megah .


  ﭐﻹﻋﺘﻘﺎﺪ  ﺴﻨﻴﺔ  ﭐﻟﻟﻤﻌﺎﻨﻰ  ﺴﻨﻴﺔ  ﺤﻖ  ﻋﻘﻴﺪﺓ  ﺗﻌﺎﻟﻰ  ﭐﷲ  ﺑﺤﻤﺪ  ﻓﺠﺎﺀﺖ  ﴿


ﭐﻹﻨﺘﻘﺎﺪ  ﺷﻴﻁﺎﻦ  ﻤﻦ  ﺘﻌﺎﻟﻰ  ﺑﻪ ﺃﻋﺫﻫﺎ  ﭐﻹﻴﻤﺎﻦ  ﺑﻴﺖ  ﺘﺴﻜﻦ  ﺭﺷﺪ  ﻗﻌﻴﺪﺓ


Maka datang ia dengan kepujian Allah Ta‘ala ‘aqidah yang sebenar yang elok cahayanya, lagi yang mengandungkan i’tiqad Ahli Sunnah dan ketetapan penunjuk yang diam pada hati orang yang Mu΄min . Aku lindungkan dia dengan Allah Ta‘ala daripada i’tiradh yang diserupakan dengan syaithan .


  ﭐﻹﺸﺎﺭﺓ  ﺑﻴﺎﻨﻴﺔ  ﭐﻟﻌﺑﺎﺭﺓ  ﻓﻁﺎﻨﻴﺔ  ﭐﻟﻤﻌﺭﺏ  ﻤﻼﻴﻭﻴﺔ  ﭐﻟﻤﺷﺭﺏ  ﺃﺷﻌﺭﻴﺔ  ﴿


Yang dibangsakan kepada Imam Abil Hasan al ‘Asy‘ari Madzhabnya, lagi kepada Melayu bahasanya, lagi kepada Fathani tuturannya, lagi kepada kenyataan isyaratnya .


  ﭐﻟﻌﻴﻦ   ﻤﻦ   ﭐﻹﻨﺴﺎﻦ   ﻤﻨﺯﻟﺔ   ﻨﻆﺎﺌﺭﻫﺎ   ﺑﻴﻦ   ﺗﻨﺯﻞ  ﴿


  ﭐﻟﻟﺟﻴﻦ  ﻋﻟﻰ   ﭐﻟﻌﻘﻴﺎﻦ   ﺗﻔﺿﻴﻝ   ﻋﻟﻴﻬﺎ   ﺗﻔﺿﻝ


Ditempatkan dia antara segala umpamanya daripada beberapa risalah yang kecil pada tempat rupa yang di tengah mata dan dilebihkan dia atas sekeliannya seperti dilebihkan emas di atas perak .


ﭐﻠﻔﺆﺍﺪ   ﺴﻭﻴﺪﺍﺀ   ﻓﻰ   ﺘﺤﺬﺭ     ﻋﻟﻴﻬﺎ   ﻴﺤﺭﺺ   ﺑﺄﻦ   ﺤﺭﻴﺔ  ﴿


  ﭐﻹﻋﺘﻤﺎﺪ    ﭐﻠﺘﺭﺠﻴﺢ   ﻤﻨﺼﺔ   ﻋﻠﻰ  ﺘﺭﻓﻊ   ﺑﺄﻦ  ﺤﻘﻴﻘﺔ


Sebenar dengan bahawa dilobakan atas mendapatnya dan diingatkan segala bicaranya pada mata hati dan patut bahawa diangkatkan risalah ini ke atas (1) pengajangan kelebihan diperpegang dengan dia.


(1) ( Qauluhu ; Pengajangan ) Iaitu tempat yang dihiasi dihantarkan atasnya perempuan yang dikahwinkan pada mula-mula diperjumpakan dia dengan suaminya di hadapan orang ramai .  ﺍﻫ  ﻤﺆﻟﻔﻪ                                                        


  ﭐﻠﻌﺎﺌﺪ   ﻋﻠﻡ  ﻓﻰ     ﭐﻠﻔﺭﺍﺌﺪ   ﻓﺭﻴﺪﺓ  :  ﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﴿

Dan hamba namakan dia : Fariidatul Faraaid Fil ‘Ilmil ‘Aqaaid .


  ﺃﺴﺘﻤﺪ  ﻓﺿﻠﻪ  ﻓﻴﺽ  ﻤﻦ    ﺃﻋﺘﻤﺪ  ﺘﻌﺎﻠﻰ  ﭐﷲ  ﻋﻠﻰ   ﴿


Dan atas Allah Ta‘ala aku berpegang dan daripada limpah kurniaNya aku menuntuti pertambahan .


01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Faridatul Faraid 01 [13.11.13]
Tajuk - Muqadimah - Pembukaan Kalam Tauhid
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Faridatul Faraid 02 [05.03.14]
Tajuk - Muqadimah - Pembukaan Kalam Tauhid
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Faridatul Faraid 03 [07.04.14]
Tajuk - Muqadimah - Pembukaan Kalam Tauhid
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Faridatul Faraid 04 [12.06.14]
Tajuk - Muqadimah - Pembukaan Kalam Tauhid
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjSmdWSG1zZXJoNUE/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Faridatul Faraid 05 [11.02.15]
Tajuk - Muqadimah - Pembukaan Kalam Tauhid
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjVmh6SkM5aUJfM3c/view?usp=sharing
MISBAHUL MUNIR

 USTAZ NUR HAFIZI HUSIN 01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Misbahul Munir 01 https://drive.google.com/drive/folders/1w0vzkc3SgyZpjKFam8lFEdQtCt5B6...