Social Icons

1

ارراوا کوليه نوسنتارا

SABDA RASULULLAH S.A.W Hadis riwayat Abdullah bin Masud ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Tidak ada hasad (iri) yang dibenarkan kecuali terhadap dua orang, yaitu terhadap orang yang Allah berikan harta, ia menghabiskannya dalam kebaikan dan terhadap orang yang Allah berikan ilmu, ia memutuskan dengan ilmu itu dan mengajarkannya kepada orang lain". (Shahih Muslim No.1352)
HAK CIPTA TIDAK TERPELIHARA. SILA DOWNLOAD DAN SEBARKAN SELUAS - LUASNYA UNTUK DAKWAH.
Nabi SAW bersabda:
: إِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِه
"Sesungguhnya orang yang menunjukkan kepada kebaikan (mendapat pahala) sama seperti orang yang melakukannya".

JOM CARI KULIAH YANG TERSEMBUNYI

DARI KEGELAPAN MENCARI SINAR

Ahad, 8 Mei 2016

KOLEKSI KITAB BIDAYATUL HIDAYAH - 36 siri


USTAZ NUR HAFIZI HUSIN

01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Bidayatul Hidayah 01 [22.12.14]
Tajuk - Muqadimah Sejarah Imam Ghazali
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjcnlaS2FCMk1URXc/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Bidayatul Hidayah 02 [12.01.15]
Tajuk - Peringatan Bagi Penuntut Ilmu
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjU0NaUW1sNVZha0k/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Bidayatul Hidayah 03 [26.01.15]
Tajuk - Ancaman Bagi Penuntut Ilmu
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjQjdxMnRrLTAxeU0/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Bidayatul Hidayah 04 [09.02.15]
Tajuk - Adab-Adab Melaksanakan Ketaatan
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjMEhoMHVIMzZWQTA/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Bidayatul Hidayah 05 [23.02.15]
Tajuk - Adab-Adab Bangun Dari Tidur 01
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjYmlhN1Q1ZnFpU2M/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Bidayatul Hidayah 06 [09.03.15]
Tajuk - Adab-Adab Bangun Dari Tidur 02
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjN1o2TDBORmNLNDg/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Bidayatul Hidayah 07 [23.03.15]
Tajuk - Adab-Adab Bangun Dari Tidur 03
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjUFJ5QkZnbFc5Y3M/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Bidayatul Hidayah 08 [13.04.15]
Tajuk - Adab-Adab Bangun Dari Tidur 04
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjNHBSM3dYbHF0MkU/view?usp=sharing
 01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Bidayatul Hidayah 09 [25.04.15]
Tajuk - Adab-Adab Masuk Tandas
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjQzdLQjFncnNUVG8/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Bidayatul Hidayah 10 [25.05.15]
Tajuk - Adab-Adab Berwuduk
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjRzVCVmJiWG12eUU/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Bidayatul Hidayah 11 [10.08.15]
Tajuk - Adab-Adab Mandi
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qRFdQQXpQbmdDc3M/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Bidayatul Hidayah 12 [24.08.15]
Tajuk - Adab-Adab Masuk Masjid 01
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qVmRvQzJraDNadTQ/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Bidayatul Hidayah 13 [14.09.15]
Tajuk - Adab-Adab  Masuk Masjid 02
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qcGZFa1J2V2NmQVk/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Bidayatul Hidayah 14 [24.09.15]
Tajuk - Adab-Adab Azan Dan Iqamah 01
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qU1RacWx4SUVPdmM/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Bidayatul Hidayah 15 [26.10.15]
Tajuk - Adab-Adab  Azan Dan Iqamah 02
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qM2R2XzlpbUFETkk/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Bidayatul Hidayah 16 [09.11.15]
Tajuk - Adab-Adab  Azan Dan Iqamah 03
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qZHB6WGJXV1VjUDg/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Bidayatul Hidayah 17 [23.11.15]
Tajuk - Adab-Adab  Azan Dan Iqamah 04
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qWVRscW9qYy1ab1E/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Bidayatul Hidayah 18 [14.12.15]
Tajuk - Adab-Adab Mempersiapkan Diri Untuk Solat 01
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qR0M0QW9PbTY1Wkk/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Bidayatul Hidayah 19 [28.12.15]
Tajuk - Adab-Adab  Mempersiapkan Diri Untuk Solat 02
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qbnBPSVhsOFVsbjg/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Bidayatul Hidayah 20 [11.01.16]
Tajuk - Adab-Adab Sebelum Tidur 01
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qMXNmNk52SzBIVVE/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Bidayatul Hidayah 21 [25.01.16]
Tajuk - Adab-Adab  Sebelum Tidur 02
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qYVBOSWx4YUNJWG8/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Bidayatul Hidayah 22 [28.02.16]
Tajuk - Adab-Adab Mengerjakan Solat 01
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qU29mV2hGUWFDMzQ/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Bidayatul Hidayah 23 [28.03.16]
Tajuk - Adab-Adab  Mengerjakan Solat 02
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qNC02aDk3RXFqeU0/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Bidayatul Hidayah 24 [11.04.16]
Tajuk - Adab-Adab Solat Berjamaah
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qRTJSblhnX0Njczg/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Bidayatul Hidayah 25 [26.04.16]
Tajuk - Adab-Adab Hari Jumaat 01
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qNHFOZF9QZWdmLXc/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Bidayatul Hidayah 26 [09.05.16]
Tajuk - Adab-Adab Hari Jumaat 02
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qMUk3Qmotb0RlSlU/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Bidayatul Hidayah 27 [23.05.16]
Tajuk - Adab-Adab Puasa 01
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qdDBwd0U2Y1VLczA/view?usp=sharing01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Bidayatul Hidayah 28 [08.08.16]
Tajuk - Adab-Adab Puasa 03
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qVmh2cDB1alFta3c/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Bidayatul Hidayah 29 [22.08.16]
Tajuk - Adab-Adab Puasa 04
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qYXRwRnhoeXFFYTA/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Bidayatul Hidayah 30 [26.09.16]
Tajuk - Menjaga Anggota Badan 01
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qMHd5MGN2cGZTWUE/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Bidayatul Hidayah 31 [10.10.16]
Tajuk - Menjaga Anggota Badan 02
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qTU13NUlrRnpReDg/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Bidayatul Hidayah 32 [24.10.16]
Tajuk - Menjaga Anggota Badan 03
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qSnZYazAweGpWemc/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Bidayatul Hidayah 33 [14.11.16]
Tajuk - Menjaga Anggota Badan 04
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qaWw0aHVHaVpSdjQ/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Bidayatul Hidayah 34 [12.12.16]
Tajuk - Menjaga Anggota Badan 05
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qRVQyeHFiSTVWVWs/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Bidayatul Hidayah 35 [09.01.17]
Tajuk - Menjaga Anggota Badan 06
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qcVI0NDF5SkVHcW8/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Bidayatul Hidayah 36 [23.01.17]
Tajuk - Menjaga Anggota Badan 07
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qT1otVlp2ZXNMd3M/view?usp=sharing
TERIMA KASIH SEMUA

TERIMA KASIH SEMUA

HANCUR ZIONIS YAHUDI

HANCUR ZIONIS YAHUDI