Social Icons

1

ارراوا کوليه نوسنتارا

SABDA RASULULLAH S.A.W Hadis riwayat Abdullah bin Masud ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Tidak ada hasad (iri) yang dibenarkan kecuali terhadap dua orang, yaitu terhadap orang yang Allah berikan harta, ia menghabiskannya dalam kebaikan dan terhadap orang yang Allah berikan ilmu, ia memutuskan dengan ilmu itu dan mengajarkannya kepada orang lain". (Shahih Muslim No.1352)
HAK CIPTA TIDAK TERPELIHARA. SILA DOWNLOAD DAN SEBARKAN SELUAS - LUASNYA UNTUK DAKWAH.
Nabi SAW bersabda:
: إِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِه
"Sesungguhnya orang yang menunjukkan kepada kebaikan (mendapat pahala) sama seperti orang yang melakukannya".

JOM CARI KULIAH YANG TERSEMBUNYI

DARI KEGELAPAN MENCARI SINAR

Rabu, 1 Oktober 2014

USA - UMUM


USTAZ SYAHRUL AKBAR


01. Ustaz Syahrul Akbar - Umum 01
Tajuk -Tuntutan Ikhlas Dalam Beribadah
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qWFNwNGcyT0hxN1U/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Umum 02
Tajuk - Karamah
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qVE5wdTNqdDlDY0U/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Umum 03
Tajuk - Bacaan Surah dan Doa
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qM3RaZHB0SWlxTWM/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Umum 04
Tajuk - Syawal Dilanda Badai
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qWklZbUVvdFFVZW8/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Umum 05
Tajuk - Jambatan Bertemu Kekasih ` al-Maut
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qdktUTmJZUlBlR1k/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Umum 06
Tajuk -Penyakit Cinta Dunio
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qWU1SaDA5Y0pXWmM/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Umum 07
Tajuk - Doa Sebelum Salam
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qVGxjOUtydncydWM/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Umum 08
Tajuk -Amalan Bulan Rejab
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qNHRWNkFwLWRRczQ/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Umum 09
Tajuk - Ibadah Korban
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qRXc0ekt6T1UybkE/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Umum 10
Tajuk - Daulah Islamiyah
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qVlFaSS1XejE2VDQ/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Umum 11
Tajuk - Bahaya Menangguhkan Ketaatan
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qUDRaRVgyR2FENmM/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Umum 12
Tajuk - Mahabbah
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qMjhfNy1XLWJZZmM/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Umum 13
Tajuk -Tugasan Malaikat
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qRXRoRE5YWEl6bVk/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Umum 14
Tajuk - Mengharapkan Keampunan Tanpa Amal
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qV1czdGphbHFpbms/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Umum 15
Tajuk - Pulau Perhentian
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qNFk1c3Rkd1oxWEk/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Umum 16
Tajuk - Tafsir Surah Ibrahim
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qMFU2VWl6N2Y4a28/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Umum 17
Tajuk - Malaikat Izrail
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qMUw4a3Q0UnVNcmc/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Umum 18
Tajuk - Hari Akhir ....
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qWFUwamEzN1U4NkE/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Umum 19
Tajuk - Huru Hara Waktu Sakaratul Maut
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qZUx2R0ZxUXROVVU/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Umum 20
Tajuk - Alam Akhirat
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qNzhKNkZwZFY2c0E/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Umum 21
Tajuk - Tugas Nabi Isa
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qZWw5ZmtvU1RzaWc/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Umum 22
Tajuk - Amalan Bulan Zulhijjah
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qQXFRZTFrajM3RVU/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Umum 23
Tajuk - Maal Hijrah
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qOEljTGhLSlg0UkU/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Umum 24
Tajuk - Hakikat Cahaya Iman
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qc0ZRbExKZTBuYVU/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Umum 25
Tajuk - Hari Kebangkitan
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qb05xSHhpaHBmX00/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Umum 26
Tajuk - AL-Maut
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qM3djX0lBQ2E0YlE/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Umum 27
Tajuk -Takrif Iman
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qOWEzY3ptbDRxbGc/view?usp=sharingTERIMA KASIH SEMUA

TERIMA KASIH SEMUA

HANCUR ZIONIS YAHUDI

HANCUR ZIONIS YAHUDI