Social Icons

1

ارراوا کوليه نوسنتارا

SABDA RASULULLAH S.A.W Hadis riwayat Abdullah bin Masud ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Tidak ada hasad (iri) yang dibenarkan kecuali terhadap dua orang, yaitu terhadap orang yang Allah berikan harta, ia menghabiskannya dalam kebaikan dan terhadap orang yang Allah berikan ilmu, ia memutuskan dengan ilmu itu dan mengajarkannya kepada orang lain". (Shahih Muslim No.1352)
HAK CIPTA TIDAK TERPELIHARA. SILA DOWNLOAD DAN SEBARKAN SELUAS - LUASNYA UNTUK DAKWAH.
Nabi SAW bersabda:
: إِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِه
"Sesungguhnya orang yang menunjukkan kepada kebaikan (mendapat pahala) sama seperti orang yang melakukannya".

JOM CARI KULIAH YANG TERSEMBUNYI

DARI KEGELAPAN MENCARI SINAR

Rabu, 8 Oktober 2014

USA - KITAB AL-HIKAM


USTAZ SYAHRUL AKBAR

KITAB AL-HIKAM


01. Ustaz Syahrul Akbar - Al-Hikam 01
Tajuk - Beriman Kepada Malaikat
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qazdPSU1NRGM4M28/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Al-Hikam 02
Tajuk - Akal Fikiran
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qOGRqNlJvckJDT28/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Al-Hikam 03
Tajuk - Hakikat Ilmu
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qVDcxZFA4V1NRa2M/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Al-Hikam 04
Tajuk - Istifar
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qTDBWSG95SnZzc0k/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Al-Hikam 05
Tajuk - Amalan
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qdVN3anNMRFFVWVk/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Al-Hikam 06
Tajuk - Kufur Nikmat
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qSlBYNGpvVzlfVEk/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Al-Hikam 07
Tajuk - Kemurahan Allah
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qSXQtaC1JUXV1cWM/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Al-Hikam 08
Tajuk - Menghadapi Taqdir Dan Tadbir Allah
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qbE8yRXdpNkxRd1U/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Al-Hikam 09
Tajuk - Doa Ulama` Tasawuf
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qOUpGVVgzdDMzY0E/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Al-Hikam10
Tajuk - Pemahanan Doa Orang Sufi
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qN0kzRjMyeWczTlU/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Al-Hikam 11
Tajuk - Syair Abu Nuwas
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qdTc4TjBOWUZiZWM/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Al-Hikam 12
Tajuk - Rintihan Doa Orang Sufi
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qZUtYQmdQTXR1TlU/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Al-Hikam 13
Tajuk - Hakikat Tawasul
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qY3dvTjZ4N2tmaVE/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Al-Hikam 14
Tajuk - Jalan Menuju Wushul Kepada Allah Taala
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qSEdLb2JIR1VxNkE/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Al-Hikam 15
Tajuk - Debu-Debu Keduniaan
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qZWs2MzVLVVZWcFU/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Al-Hikam 16
Tajuk - Nikmat
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qaUs4T05vT1JEakE/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Al-Hikam 17
Tajuk - Musibah Atau Bala Bencana
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qT2o3OWxqLWZOZ3M/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Al-Hikam 18
Tajuk - Pintu-Pintu Pengharapan
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qOXNHTW1lc2NKOVk/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Al-Hikam 19
Tajuk - Bisikan Nurani
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qY1RDMHNWZWNiaTA/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Al-Hikam 20
Tajuk - Wasilah Ilmu Dan Makrifatnya
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qVmdmMUo2S20wZEE/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Al-Hikam 21
Tajuk - Ketaatan Tanpa Cinta Tiada Ertinya
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qRzNmYVViMHRxUWc/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Al-Hikam 22
Tajuk - Beradab Pada KeHendaknya
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qb1gxV3RKcEE5U2c/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Al-Hikam 23
Tajuk - Makam Kerinduan
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qZjRPNkJpLTBwV3c/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Al-Hikam 24
Tajuk - Mahabbah
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qWlVOWXk0cjJLa28/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Al-Hikam 25
Tajuk - Semuanya Kerana Allah
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qQzNQcGVSUU9oelE/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Al-Hikam 26
Tajuk - Kalimat Munajat
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qMHVhWW5zdERkSlE/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Al-Hikam 27
Tajuk - Genaration Y dan X
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qSzBiR1I0QlZ5NGc/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Al-Hikam 28
Tajuk - Hati Yang Berbolak Balik
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qUDQtNUNCRnd5anc/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Al-Hikam 29
Tajuk - Teori Pandangan Lahiriyah
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qYmVqM0p4VUtlTUE/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Al-Hikam 30
Tajuk - Hakikat Alam Dan Tauhid
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qZWQyb3hrZTlEVUk/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Al-Hikam 31
Tajuk - Mukmin Yang Cemerlangan
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qVzJfVFl3cVhNSEk/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Al-Hikam 32
Tajuk - Makam Ihsan Serta KewujudanNya
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qYmN5VnpIR1dSeUk/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Al-Hikam 33
Tajuk - Kemuncak Ketauhidan
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qRTdhVGRTdE81d2c/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Al-Hikam 34
Tajuk - Redho Dengan Hawa Nafsu 01
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qZVJoY0VYOXlzRUU/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Al-Hikam 35
Tajuk - Ainul Basirah
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qdHpLTG1xWXdjSFE/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Al-Hikam 36
Tajuk - Hakikat Perjalanan Cinta
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qUk1uNngtcXlLRVU/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Al-Hikam 37
Tajuk - Redho Dengan Hawa Nafsu 02
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qQXJ2bk1kMVg3N3c/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Al-Hikam 38
Tajuk - Laskar Cinta
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qOHpSeHoybXJvelU/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Al-Hikam 39
Tajuk - Hakikat Perhiasan Cinta
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qX3ZyeWNWMG1FZFU/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Al-Hikam 40
Tajuk - Amalan Yang Baik Asal Daripada ..
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qNmtxc3NIY3NmYUU/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Al-Hikam 41
Tajuk - Kekeruhan Dunia
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qajZaX0hIVWRRLVU/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Al-Hikam 42
Tajuk - Memelihara Hati
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qaXhmUVRacG53Nkk/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Al-Hikam 43
Tajuk - Keasyikan Cinta
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qZUI1dll2SHIwY2s/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Al-Hikam 44
Tajuk - Sifat Tawaduk
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qdFBBUjZQbWpteXM/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Al-Hikam45
 Tajuk - Rindu Kasih
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qeGdWQ0MtUWxVcm8/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Al-Hikam 46
Tajuk - Karam Di Lautan Tauhid
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qVjlWV25yMF9lQjA/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Al-Hikam 47
Tajuk - Keseronokan Dan Keasyikan
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qLUJ1QVJSdlZkWnM/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Al-Hikam 48
Tajuk - Hijab
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qNmdaTTFTMjE0Z00/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Al-Hikam 49
Tajuk - Sifat Kehinaan
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qT3h5dXZZT2F6V1U/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Al-Hikam 50
Tajuk - Terjemahan Pengakuan Dosa
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qQzlWTThzaFFpZXM/view?usp=sharing

01. Ustaz Syahrul Akbar - Al-Hikam 51
Tajuk -Membongkar Rahsia Ilmu Laduni
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qZjVMSmRZVlRoT0U/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Al-Hikam 52
Tajuk -Tadbir Keputusan
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qU1liZTNyOFhRSm8/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Al-Hikam 53
Tajuk -Yang Maha Pentadbir
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qODRTcjB6elB4a2c/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Al-Hikam 54
Tajuk - Keraguan
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qZG1JQmNNR01YNkE/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Al-Hikam55
Tajuk -Bersih Dari Sehelai Syirik
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qYjN4Q3JMdG1vVTQ/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Al-Hikam 56
Tajuk - Hakikat Melihat Allah Di Dunia
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qdFI0cmpaNWxzUDg/view?usp=sharing
01. Ustaz Syahrul Akbar - Al-Hikam 57
Tajuk -  Hakikat Hamba Allah
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qVlF0YnlTMzBCSGs/view?usp=sharing
Jika ade link yg silap sila bagi tahu di sebelah kiri
Terima kasih donlod

TERIMA KASIH SEMUA

TERIMA KASIH SEMUA

HANCUR ZIONIS YAHUDI

HANCUR ZIONIS YAHUDI