Social Icons

1

ارراوا کوليه نوسنتارا

SABDA RASULULLAH S.A.W Hadis riwayat Abdullah bin Masud ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Tidak ada hasad (iri) yang dibenarkan kecuali terhadap dua orang, yaitu terhadap orang yang Allah berikan harta, ia menghabiskannya dalam kebaikan dan terhadap orang yang Allah berikan ilmu, ia memutuskan dengan ilmu itu dan mengajarkannya kepada orang lain". (Shahih Muslim No.1352)
HAK CIPTA TIDAK TERPELIHARA. SILA DOWNLOAD DAN SEBARKAN SELUAS - LUASNYA UNTUK DAKWAH.
Nabi SAW bersabda:
: إِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِه
"Sesungguhnya orang yang menunjukkan kepada kebaikan (mendapat pahala) sama seperti orang yang melakukannya".

JOM CARI KULIAH YANG TERSEMBUNYI

DARI KEGELAPAN MENCARI SINAR

Ahad, 20 Oktober 2013

ASAS-ASAS FARDU AIN - 62 siri


USTAZ AHMAD BUHORI

ASAS-ASAS FARDU AIN


01. Ustaz Ahmad Buhori - Asas - Asas Fardu Ain 1 [07.05.10]
Tajuk - Rukun Islam
02. Ustaz Ahmad Buhori - Asas - Asas Fardu Ain 2 [29.05.10]
Tajuk - Kalimah Syahadah
03. Ustaz Ahmad Buhori - Asas - Asas Fardu Ain 3 [04.06.10]
Tajuk - Rukun Iman 01
04. Ustaz Ahmad Buhori - Asas - Asas Fardu Ain 4 [29.06.10]
Tajuk - Rukun Iman 02
05. Ustaz Ahmad Buhori - Asas - Asas Fardu Ain 5 [02.07.10]
Tajuk - Rukun Iman 03
06. Ustaz Ahmad Buhori - Asas - Asas Fardu Ain 6 [29.09.10]
Tajuk - Rukun Iman 04
07. Ustaz Ahmad Buhori - Asas - Asas Fardu Ain 7 [01.10.10]
Tajuk - Rukun Iman 05
08. Ustaz Ahmad Buhori - Asas - Asas Fardu Ain 8 [29.10.10] 
Tajuk - Rukun Iman 06
09. Ustaz Ahmad Buhori - Asas - Asas Fardu Ain 9 [03.12.10]
Tajuk - Rukun Iman - Beriman Pada Malaikat
10. Ustaz Ahmad Buhori - Asas - Asas Fardu Ain 10 [29.12.10]
Tajuk - Rukun Iman - Iman Kepada Rasul
11. Ustaz Ahmad Buhori - Asas Asas Fardu Ain 11  [07.01.11]
Tajuk - Sifat Rasul-Rasul
12. Ustaz Ahmad Bukhari - Asas-Asas Fardu Ain 12  [29.01.11]
Tajuk - Ulul Azmi
13. Ustaz Ahmad Bukhari - Asas-Asas Fardu Ain 13  [01.03.11]
Tajuk - Rukun Iman - Beriman Kepada Kitab
14. Ustaz Ahmad Bukhari - Asas-Asas Fardu Ain 14 [29.03.11]
Tajuk - Rukun Iman - Beriman Kepada Akhirat
15. Ustaz Ahmad Bukhari - Asas-Asas Fardu Ain 15 [01.04.11]
Tajuk - Yakjuj Makjuj
16. Ustaz Ahmad Bukhari - Asas-Asas Fardu Ain 16 [29.04.11]
Tajuk - Mizan Dan Titian Sirat
17. Ustaz Ahmad Bukhari - Asas-Asas Fardu Ain 17 [06.05.11]
Tajuk - Syurga  Dan Neraka
18. Ustaz Ahmad Bukhari - Asas-Asas Fardu Ain 18 -  [03.06.11]
Tajuk - Qadak Dan Qadar 01
19. Ustaz Ahmad Bukhari - Asas-Asas Fardu Ain 19 -  [01.07.11]
Tajuk - Qadak Dan Qadar 02
20. Ustaz Ahmad Bukhari - Asas-Asas Fardu Ain 20 -  [29.09.11]
Tajuk - Sifat 20 - Part 01
21. Ustaz Ahmad Bukhari - Asas-Asas Fardu Ain 21 -  [07.10.11]
Tajuk - Sifat 20 - Part 02
22. Ustaz Ahmad Bukhari - Asas - Asas Fardu Ain 22 -  [29.10.11]
Tajuk - Sifat 20 - Part 03
23. Ustaz Ahmad Bukhari - Asas Asas Fardu Ain 23 -  [04.11.11]
Tajuk - Sifat 20 - Part 04
24. Ustaz Ahmad Bukhari - Asas-Asas Fardu Ain 24 - [02.12.11]
Tajuk - Sifat 20 - Part 05
25. Ustaz Ahmad Bukhari - Asas Asas Fardu Ain 25 -  [29.12.11]
Tajuk - Sifat 20 - Part 06
26. Ustaz Ahmad Bukhari - Asas Asas Fardu Ain 26 -  [06.01.12]
Tajuk - Perihal Munafiq
27. Ustaz Ahmad Bukhari - Asas Asas Fardu Ain 27 -  [03.01.12]
Tajuk - Perihal Syirik
28. Ustaz Ahmad Bukhari - Asas Asas Fardu Ain 28 -  [29.02.12]
Tajuk - Perihal Murtad
29. Ustaz Ahmad Bukhari - Asas Asas Fardu Ain 29 -  [02.03.12]
Tajuk - Takrif Taharah Bersuci Dalam Islam
30. Ustaz Ahmad Bukhari - Asas Asas Fardu Ain 30 -  [29.03.12]
Tajuk - Menyucikan Jiwa Dan Istinjak
31. Ustaz Ahmad Bukhari - Asas Asas Fardu Ain 31 -  [06.06.12]
Tajuk - Jenis Air , Najis dan Perihal Wuduk
32. Ustaz Ahmad Bukhari - Asas Asas Fardu Ain 32 -  [04.05.12]
Tajuk - Batal Wuduk Dan Tayamun
33. Ustaz Ahmad Bukhari - Asas Asas Fardu Ain 33 -  [29.06.12]
Tajuk - Perihal Segala Mandi
34. Ustaz Ahmad Bukhari - Asas Asas Fardu Ain 34 -  [06.07.12]
Tajuk - Perihal Mandi Sunat
35. Ustaz Ahmad Bukhari - Asas Asas Fardu Ain 35 -  [07.09.12]
Tajuk - Perkara Sunat Sebelum Solat
36. Ustaz Ahmad Bukhari - Asas Asas Fardu Ain 36 -  [29.09.12]
Tajuk - Syarat Wajib Solat Dan Rukun 13
37. Ustaz Ahmad Bukhari - Asas Asas Fardu Ain 37 -  [05.10.12]
Tajuk - Perkara Makruh Dalam Solat
38. Ustaz Ahmad Bukhari - Asas Asas Fardu Ain 38 -  [29.10.12]
Tajuk - Adab Perempuan dalam Solat
39. Ustaz Ahmad Bukhari - Asas Asas Fardu Ain 39 -  [02.11.12]
Tajuk - Bacaan Wirid Selepas Solat
40. Ustaz Ahmad Bukhari - Asas Asas Fardu Ain 40 -  [29.11.12]
Tajuk - Perihal Masbuk
41. Ustaz Ahmad Buhori - Asas-Asas Fardu Ain 41 [05.01.13]
Tajuk - Qasar Dan Jamak
42. Ustaz Ahmad Buhori - Asas-Asas Fardu Ain 42 [05.04.13]
Tajuk - Mencari Hakikat Ketenangan
43. Ustaz Ahmad Buhori - Asas-Asas Fardu Ain 43 [29.04.13]
Tajuk - Solat Sunat Rawatib
44. Ustaz Ahmad Buhori - Asas-Asas Fardu Ain 44 [29.06.13]
Tajuk - Solat Sunat Tahiyatul Masjid
45. Ustaz Ahmad Buhori - Asas-Asas Fardu Ain 45 [29.06.13]
Tajuk - Solat Sunat Tahajud
46. Ustaz Ahmad Buhori - Asas-Asas Fardu Ain 46 [29.06.13]
Tajuk - Solat Sunat Istikharah
47. Ustaz Ahmad Buhori - Asas-Asas Fardu Ain 47 [29.06.13]
Tajuk - Perihal Ibadah Korban
48. Ustaz Ahmad Buhori - Asas-Asas Fardu Ain 48 [29.03.14]
Tajuk - Perihal Puasa 01
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjQUxyekJnNGN3bk0/view?usp=sharing
49. Ustaz Ahmad Buhori - Asas-Asas Fardu Ain 49 [04.04.14]
Tajuk - Perihal Puasa 02
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjbktTVTREaTJiMnc/view?usp=sharing
50. Ustaz Ahmad Buhori - Asas-Asas Fardu Ain 50 [29.06.14]
Tajuk - Perihal Puasa 03
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjcVVqQk43SGJycUU/view?usp=sharing
51. Ustaz Ahmad Buhori - Asas-Asas Fardu Ain 51 [02.05.14]
Tajuk - Perihal Puasa 04
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjZFhsNEtUVkk0RmM/view?usp=sharing
51. Ustaz Ahmad Buhori - Asas-Asas Fardu Ain 52 [29.01.15]
Tajuk - Perihal Aqiqah Dan Hukum Berkhawin
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjb0FfMU43dWIwVlk/view?usp=sharing
51. Ustaz Ahmad Buhori - Asas-Asas Fardu Ain 53 [06.02.15]
Tajuk - Hukum Pinang-Meminang
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjUVZsT3BfN1ZfQzA/view?usp=sharing
51. Ustaz Ahmad Buhori - Asas-Asas Fardu Ain 54 [06.03.15]
Tajuk -Hukum Nikah Kahwin
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjX3FOQ2hULU1lVUU/view?usp=sharing
51. Ustaz Ahmad Buhori - Asas-Asas Fardu Ain 55 [29.03.15]
Tajuk -14 ciri Suami Isteri Bahagia
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjWVQ0a1FaVy0weHM/view?usp=sharing
51. Ustaz Ahmad Buhori - Asas-Asas Fardu Ain 56 [03.04.15]
Tajuk -Tanggungjawab Suami Isteri
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjX2NiZVFqU0ZEcWs/view?usp=sharing
51. Ustaz Ahmad Buhori - Asas-Asas Fardu Ain 57 [07.08.15]
Tajuk -Adab Berpakaian
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjeHZuWno5OFBBVVE/view?usp=sharing
51. Ustaz Ahmad Buhori - Asas-Asas Fardu Ain 58 [29.12.15]
Tajuk -Adab Pergi Masjid
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qZ0tDU3Qta1g5d0k/view?usp=sharing
51. Ustaz Ahmad Buhori - Asas-Asas Fardu Ain 59 [01.01.16]
Tajuk -Adab Bermasyarakat
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qVHpOOVRxT09oN3M/view?usp=sharing
51. Ustaz Ahmad Buhori - Asas-Asas Fardu Ain 60 [29.03.16]
Tajuk - Adab Makan
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qLWFqTmFYd3Rhd0U/view?usp=sharing
51. Ustaz Ahmad Buhori - Asas-Asas Fardu Ain 61 [01.04.16]
Tajuk - Perihal Suami Isteri
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qbFA3em9NRGRBczQ/view?usp=sharing
51. Ustaz Ahmad Buhori - Asas-Asas Fardu Ain 62 [29.07.16]
Tajuk - Adab Tidur
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qVzVFSzRaYUdDUDQ/view?usp=sharing

TERIMA KASIH SEMUA

TERIMA KASIH SEMUA

HANCUR ZIONIS YAHUDI

HANCUR ZIONIS YAHUDI