Social Icons

1

ارراوا کوليه نوسنتارا

SABDA RASULULLAH S.A.W Hadis riwayat Abdullah bin Masud ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Tidak ada hasad (iri) yang dibenarkan kecuali terhadap dua orang, yaitu terhadap orang yang Allah berikan harta, ia menghabiskannya dalam kebaikan dan terhadap orang yang Allah berikan ilmu, ia memutuskan dengan ilmu itu dan mengajarkannya kepada orang lain". (Shahih Muslim No.1352)
HAK CIPTA TIDAK TERPELIHARA. SILA DOWNLOAD DAN SEBARKAN SELUAS - LUASNYA UNTUK DAKWAH.
Nabi SAW bersabda:
: إِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِه
"Sesungguhnya orang yang menunjukkan kepada kebaikan (mendapat pahala) sama seperti orang yang melakukannya".

JOM CARI KULIAH YANG TERSEMBUNYI

DARI KEGELAPAN MENCARI SINAR

Ahad, 1 Mei 2016

KOLEKSI SAIRUS SALIIKIN


AL-MARHUM USTAZ ZAKARIA MAMAT

SAIRUS SALIKIN

ADAB - ADAB MAKAN

01. Ustaz Zakaria Mamat - Sairus Salikin 01
Tajuk - Adab-Adab Makan 01
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qTkRsQmc5R29LWnc/view?usp=sharing
01. Ustaz Zakaria Mamat - Sairus Salikin 02
Tajuk - Adab-Adab Makan 02
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qZ2dnc2dCeHg4dDQ/view?usp=sharing
01. Ustaz Zakaria Mamat - Sairus Salikin 03
Tajuk - Adab-Adab Makan 03
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qeFgzR1NjaDZOMHM/view?usp=sharing
01. Ustaz Zakaria Mamat - Sairus Salikin 04
Tajuk - Adab-Adab Makan 04
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qSkFBWnY4Rm5rVXc/view?usp=sharing
01. Ustaz Zakaria Mamat - Sairus Salikin 05
Tajuk - Adab-Adab Makan 05
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qX3luRmFTQ0RSVVk/view?usp=sharing
01. Ustaz Zakaria Mamat - Sairus Salikin 06
Tajuk - Adab-Adab Makan 06
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qd0o0MWZyR3pfRXM/view?usp=sharing
01. Ustaz Zakaria Mamat - Sairus Salikin 07
Tajuk - Adab-Adab Makan 07
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qSXlDZXVFaGxmWkU/view?usp=sharing
01. Ustaz Zakaria Mamat - Sairus Salikin 08
Tajuk - Adab-Adab Makan 08
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qU2Q0QzBGSTRsWVE/view?usp=sharing
01. Ustaz Zakaria Mamat - Sairus Salikin 09
Tajuk - Adab-Adab Makan 09
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qM2FjR29hWkJFVkE/view?usp=sharing
01. Ustaz Zakaria Mamat - Sairus Salikin 10
Tajuk - Adab-Adab Makan 10
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qSHZScl9sZ2dUUTA/view?usp=sharing
01. Ustaz Zakaria Mamat - Sairus Salikin 11
Tajuk - Adab-Adab Makan 11
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qRzBfd1JFM3VQUEE/view?usp=sharing
01. Ustaz Zakaria Mamat - Sairus Salikin 12
Tajuk - Adab-Adab Makan 12
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qM2s1cG1scldvaUk/view?usp=sharing
01. Ustaz Zakaria Mamat - Sairus Salikin 13
Tajuk - Adab-Adab Makan 13
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qRDZIQXRnMUZZWkk/view?usp=sharing
01. Ustaz Zakaria Mamat - Sairus Salikin 14
Tajuk - Adab-Adab Makan 14
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qTUtBMmdzR0pSOHc/view?usp=sharing
01. Ustaz Zakaria Mamat - Sairus Salikin 15
Tajuk - Adab-Adab Perkahwinan 01
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qX2N3c1V0OWY5ajg/view?usp=sharing
01. Ustaz Zakaria Mamat - Sairus Salikin 16
Tajuk - Adab-Adab Perkahwinan 02
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qTE9Fa2RPOVdwSzA/view?usp=sharing
01. Ustaz Zakaria Mamat - Sairus Salikin 17
Tajuk - Adab-Adab Perkahwinan 03
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qRTlnY2k4X2ctOTA/view?usp=sharing
01. Ustaz Zakaria Mamat - Sairus Salikin 18
Tajuk - Adab-Adab Perkahwinan 04
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qRTlnY2k4X2ctOTA/view?usp=sharing
01. Ustaz Zakaria Mamat - Sairus Salikin 19
Tajuk - Adab-Adab Perkahwinan 05
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qZ3loRWhmN0U1NTQ/view?usp=sharing
01. Ustaz Zakaria Mamat - Sairus Salikin 20
Tajuk - Adab-Adab Perkahwinan 06
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qVUY1Ymt1VFNZN2c/view?usp=sharing
01. Ustaz Zakaria Mamat - Sairus Salikin 21
Tajuk - Adab-Adab Perkahwinan 07
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qZUZKa2FwZlNtZ2M/view?usp=sharing
01. Ustaz Zakaria Mamat - Sairus Salikin 22
Tajuk - Adab-Adab Perkahwinan 08
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qeVMtRjVsT1laVGM/view?usp=sharing
01. Ustaz Zakaria Mamat - Sairus Salikin 23
Tajuk - Adab-Adab Perkahwinan 09
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qaGpWNE9DQkROc2c/view?usp=sharing
01. Ustaz Zakaria Mamat - Sairus Salikin 24
Tajuk - Adab-Adab Perkahwinan 10
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qUmw2NFMwZGRoWnc/view?usp=sharing
01. Ustaz Zakaria Mamat - Sairus Salikin 25
Tajuk - Adab-Adab Perkahwinan 11
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qMW03eEdvQjBJSFk/view?usp=sharing
01. Ustaz Zakaria Mamat - Sairus Salikin 26
Tajuk - Adab-Adab Perkahwinan 12
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qQ3cyTXR3TEZuX2c/view?usp=sharing
01. Ustaz Zakaria Mamat - Sairus Salikin 27
Tajuk - Adab-Adab Perkahwinan 13
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qbnkzUXR0NUVaRFU/view?usp=sharing
01. Ustaz Zakaria Mamat - Sairus Salikin 28
Tajuk - Adab-Adab Perkahwinan 14
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qc292c1NXSHZIWmc/view?usp=sharing
01. Ustaz Zakaria Mamat - Sairus Salikin 29
Tajuk - Adab-Adab Perkahwinan 15
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qNllFZG5sY3NDWVE/view?usp=sharing
01. Ustaz Zakaria Mamat - Sairus Salikin 30
Tajuk - Adab-Adab Perkahwinan 16
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qcjkyc3R3cmgtdTA/view?usp=sharing
Hadiah Al-fatihah buat al-marhum


TERIMA KASIH SEMUA

TERIMA KASIH SEMUA

HANCUR ZIONIS YAHUDI

HANCUR ZIONIS YAHUDI