Social Icons

1

ارراوا کوليه نوسنتارا

SABDA RASULULLAH S.A.W Hadis riwayat Abdullah bin Masud ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Tidak ada hasad (iri) yang dibenarkan kecuali terhadap dua orang, yaitu terhadap orang yang Allah berikan harta, ia menghabiskannya dalam kebaikan dan terhadap orang yang Allah berikan ilmu, ia memutuskan dengan ilmu itu dan mengajarkannya kepada orang lain". (Shahih Muslim No.1352)
HAK CIPTA TIDAK TERPELIHARA. SILA DOWNLOAD DAN SEBARKAN SELUAS - LUASNYA UNTUK DAKWAH.
Nabi SAW bersabda:
: إِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِه
"Sesungguhnya orang yang menunjukkan kepada kebaikan (mendapat pahala) sama seperti orang yang melakukannya".

Ahad, 1 Mei 2016

KOLEKSI HAQAIQ TASAWUF [SH] - 35 SIRI


USTAZ NUR HAFIZI HUSIN

HAQAIQ TASAWUF [sh]

01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Haqaiq Tasawuf 01 [sh]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qb2YweW9GSFM2Umc/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Haqaiq Tasawuf 02 [sh]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qVGl3LWZFc2Jjbm8/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Haqaiq Tasawuf 03 [sh]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qNWNzUHRKdE5UX1U/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Haqaiq Tasawuf 04 [sh]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qdkNhakVvdkVGV1U/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Haqaiq Tasawuf 05 [sh]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qSkhzaW9adlpmR2M/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Haqaiq Tasawuf 06 [sh]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qQ1hHQXNOem5zdzQ/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Haqaiq Tasawuf 07 [sh]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qdnlFeTFxUjdpVEE/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Haqaiq Tasawuf 08 [sh]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qYUd0eFRMM25XSk0/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Haqaiq Tasawuf 09 [sh]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qZ1pmUVZjMEExdzg/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Haqaiq Tasawuf 10 [sh]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qRDlvb3h4U3VtTVU/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Haqaiq Tasawuf 11 [sh]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qWkRfNFJ0VjNPZUU/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Haqaiq Tasawuf 12 [sh]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qdWQxcHhlX3k1bnM/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Haqaiq Tasawuf 13 [sh]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qQlpHTzAxYWRjd0k/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Haqaiq Tasawuf 14 [sh]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qMDR5VVNuYzY3bTA/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Haqaiq Tasawuf 15 [sh]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qc1kxME1EQ2tRZWM/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Haqaiq Tasawuf 16 [sh]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qSmN2TDJDODlmVmc/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Haqaiq Tasawuf 17 [sh]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qM2JuZTJKT28yUm8/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Haqaiq Tasawuf 18 [sh]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qVUVZcnRZa0hIbE0/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Haqaiq Tasawuf 19 [sh]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qUjl3VGpIczgzTDA/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Haqaiq Tasawuf 20 [sh]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qbmR6VGtMTGMyR0E/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Haqaiq Tasawuf 21 [sh]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qS0lGSDZIdWpReFE/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Haqaiq Tasawuf 22 [sh]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qbjdaZURDWHZRSzA/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Haqaiq Tasawuf 23 [sh]
https://drive.google.com/file/d/1MansxHtWAG8PVwiFwy66XTs4UC9oX2tq/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Haqaiq Tasawuf 24 [sh]
https://drive.google.com/file/d/1tjtDkst4pvJTw3q1WLqcevzNItYxLX17/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Haqaiq Tasawuf 25
https://drive.google.com/file/d/1-BJDGOAW10gv8bGV8PAq6nyG--TGS2Qo/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Haqaiq Tasawuf 26
https://drive.google.com/file/d/1P6z_Wyiw0oRgyiA6TbA_lTTwbHu41OHN/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Haqaiq Tasawuf 27
https://drive.google.com/file/d/1lwc6v_etgaoLzZJsdiHLQkR27XgwY4j1/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Haqaiq Tasawuf 28
https://drive.google.com/file/d/1OuxPYN78I-RV0EFoEb7nL2tdpQTH_8R4/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Haqaiq Tasawuf 29
https://drive.google.com/file/d/1RYhokpNZ6vrk8R-9xV6mgsbh-08EQJBo/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Haqaiq Tasawuf 30
https://drive.google.com/file/d/1nXkECYFKW0zqhL0ycj8k4jAFDdACDgLE/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Haqaiq Tasawuf 31
https://drive.google.com/file/d/1z5A3vXetLS3ODV66LWc9CjSRNAwihsHk/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Haqaiq Tasawuf 32
https://drive.google.com/file/d/1HxGgxlrEfMbO7q1xpgF8253mMsPsPGiT/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Haqaiq Tasawuf 33
https://drive.google.com/file/d/1CJTiuYiKxgLcPcT8awwQn9bqYlU3arm6/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Haqaiq Tasawuf 34
https://drive.google.com/file/d/11oy2pqlmHN_nMfQ0VzaAtnQdtw0AR4rL/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Haqaiq Tasawuf 35
https://drive.google.com/file/d/1r32MgyEnCcxu43ODqzsEboaynXoNjfBN/view?usp=sharing
TERIMA KASIH SEMUA

TERIMA KASIH SEMUA

HANCUR ZIONIS YAHUDI

HANCUR ZIONIS YAHUDI