Social Icons

1

ارراوا کوليه نوسنتارا

SABDA RASULULLAH S.A.W Hadis riwayat Abdullah bin Masud ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Tidak ada hasad (iri) yang dibenarkan kecuali terhadap dua orang, yaitu terhadap orang yang Allah berikan harta, ia menghabiskannya dalam kebaikan dan terhadap orang yang Allah berikan ilmu, ia memutuskan dengan ilmu itu dan mengajarkannya kepada orang lain". (Shahih Muslim No.1352)
HAK CIPTA TIDAK TERPELIHARA. SILA DOWNLOAD DAN SEBARKAN SELUAS - LUASNYA UNTUK DAKWAH.
Nabi SAW bersabda:
: إِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِه
"Sesungguhnya orang yang menunjukkan kepada kebaikan (mendapat pahala) sama seperti orang yang melakukannya".

JOM CARI KULIAH YANG TERSEMBUNYI

DARI KEGELAPAN MENCARI SINAR

Sabtu, 30 Ogos 2014

BONUS - MERDEKA


MERDEKA DIRI DARIPADA NERAKA


01. Ustaz Sidek Noor - Minhajul Abidin 39 [20.08.14]
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjTV9BWjl3LTZTX3c/edit?usp=sharing
02. Ustaz Mohd Noor Husin - Penawar Bagi Hati 24 [21.08.14]
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjc2JWeWptdUZRVHc/edit?usp=sharing
03. Ustaz Zaki Madzar - Halal Haram Dalam Islam 09 [22.08.14]
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjOXBQbjcySXYwVUE/edit?usp=sharing
04. Ustaz Abdullah Fatani - Faridatul Faraid 24 [24.08.14]
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjdTBUTHhwOTEzc28/edit?usp=sharing
05. Ustaz Ahmad Buhori - Inilah Jalanku 29 [25.08.14]
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjektNbjVOQXNvcXM/edit?usp=sharing
06. Ustaz Ramli Abu Bakar - Tafsir Surah Al-Baqarah 12 [25.08.14] 
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjaWkzbVp3ZEVhcm8/edit?usp=sharing
07. Ustaz Sidek Noor - Sairus Salikin 51 [27.08.14]
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjRXRQcnNJUmZqMjA/edit?usp=sharing
08. Ustaz Nur Hafizi Husin - Haqaiq Tasawuf 24 [27.08.14] dalam proses
09. Ustaz Jamiluddin Murad - Sempurna Iman [28.08.14]
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjWGE5UzhoaTJwT2c/edit?usp=sharing
10. Ustaz Ahmad Buhori - Sebelah Kaki Dalam Syurga [29.08.14]
https://drive.google.com/file/d/0B7IxaHfQ4cJjbTJFbnhQU0FndEU/edit?usp=sharing

TERIMA KASIH SEMUA

TERIMA KASIH SEMUA

HANCUR ZIONIS YAHUDI

HANCUR ZIONIS YAHUDI